LONGERHOUW

Buren 20

1948 1934 1899 1889 1870 1845
20 15 14 2 1a

 

Jaartal Gebruiker Overig
mei 1882 tot
12-5-1891
Bauke Thysses Reitsma +
Fettje Ypes Jansen
van: Schettens, nr. 6
Fettje overleed 11-12-1890.
naar: Schettens
12-5-1891 tot
6-12-1907
Johannes Jakobs Zijlstra +
Akke Ypes Jansen
van: Schettens, nr. 25
naar: Bolsward
12-5-1908 tot
1-11-1908
Douwe Sjoukes Yntema +
Jaitske Douwes Reitsma
van: Piaam
naar: Schraard
27-5-1909 tot
7-5-1912
Gerlof Tjeerds Wiersma +
Baukje Feenstra
van: Bolsward
naar: Bolsward
13-5-1912 tot
22-5-1913
Ymke Bajema +
Feikjen van 't Zet
van: Pingjum
naar: Bolsward
12-5-1913 tot
19-10-1925
Eleonora Burghgraef, wed. Freerk Weerstra van: Wons
overleed toen.
12-5-1927 tot
2-7-1930
Yme Vellenga +
Trijntje Tiemersma
van: Oosterend
naar: Bolsward
28-5-1931 tot
19-11-1931
Jan Tjitzes Bouma +
Eleonora Jansen
van: Abbega
naar: nr. 15
12-5-1932 tot
14-5-1937
Ulbe Jan Yntema +
Anneke Terpstra
van: Longerhouw, nr. 5
naar: Workum
mei 1937? tot
jan. 1940?
Anne Visser +
Willemke Boorsma
van: nr. 27d
naar: Schettens, nr. 41
7-2-1940 tot
5-5-1942
Ruurd Nannes Boersma +
Abbegje Wopkes Sinnema
trouwden 7 feb. 1940
naar: Longerhouw, nr. 16
mei 1942 tot
1-11-1945
----------
tot 7-2-1946
Fimke Vleeshouwer, wed. Wopke Geerts Sinnema +
--------
Geertje Wopkes Sinnema
overleed toen. Schoonmoeder van Ruurd N. Boersma.
--------
waren dochter van Fimke. Ongehuwd.
Geertje: naar Longerhouw, Buren 30
8-2-1946 tot
30-3-1948
Douwe Sipke Buma +
Tjitske Reinstra
van: Longerhouw (Buren 1)
arbeider.
naar: Westhem
10-5-1948 tot
15-5-1951
Kornelis van der Beek +
Jitschke Groenhof
van: Ferwerderadeel
arbeider
naar: Bolsward, molenaar op Lonje.
12-5-1951 tot
13-5-1957
Emke Rienstra +
Geertje Gorter
van: Buren 9
arbeider
naar: Oosterlittens
10-5-1957 tot
20-4-1964
Jan van Berkum +
Pietertje Bootsma
van: Hennaarderadeel, Wommels, zij van Bolsward.
arbeider
naar: Exmorra
26-11-1964 tot
27-6-1968
Bauke Bakker +
Trijntje Valkema
van: Schraard
naar: Buren 4
16-8-1968 tot
8-6-1976
Ruurd Boersma +
Abbegje Wopkes Sinnema
van: Buren 30
naar: Bolsward
26-7-1976 tot
30-6-1989
Frederik H. Sitter
Johanna de Vries
hij in: 1-11-1978, van Amsterdam.
Woning toen verkocht en naam 't Oantinken gekregen.
naar: Zeewolde
3-7-1989 tot 
11-9-2000
Brand P.G. Bronsema +
Antje M. Leenstra
van: Buren 26
Gescheiden, zij naar: Makkum
Nieuwe vriendin heeft hier nog tijdje gewoond. (Andries...)
Bram overleed toen.
2001 tot 
heden
Sipke Hoekstra +
Jenny Batteram
hij van Makkum, zij van Bolsward. Gescheiden, zij naar: ?