Longerhouw

Buren 14  

  

1948 1934 1899 1889 1870 1845
14 21 21 5 3 3
12 22        

Buren 12

 

De pastorie van de Herv. Gemeente Schettens-Longerhouw, stond eeuwenlang te Longerhouw. Door het S.O.W. proces, werd er gekozen voor de Gereformeerde pastorie te Schettens. De 'oude' pastorie werd hierna (in 1994) particulier verkocht. Ds. H. Bouma was de eerste S.O.W. predikant die in 1995 de voormalig Gereformeerde pastorie te Schettens kwam bewonen.

1581 Gellius Bernardus Schotanus  
1598 - 1602 Wilhelmus Georghij  
1605 - 1606 Johannes Gelhi Schotanis  
1608 - 1612 Hermanus Clements Antonides  
1612 - 1620 Adolfhus Sopingius naar: Arnhem
1620 - 1623 Petrus Daniels Eilshemius +
Janneke Besten
van: 'student te Groningen/Bremen'
naar: Leeuwarden
1624 - 1627 Abraham Daniels Eilshemius +
Anneke Cornelis
van: 'student te Franeker'
naar: Beetgum
1627 - 1631 Vitus Pibonis Enema +
Aafke Jelles Feickens
van : Otterloo
naar: Makkum
1631 - 1643 Cornelius Fabius +
Antie Geertsdr.
van: 'student te Franeker'
naar: emeritus
1644 tot
21-12-1668
Etheus Leonardi Terwold +
Elisabeth Hommius Sixti +
Jancke Andries Stellingwerf
tr. 1e: 1646
tr. 2e: 1661
overleed toen.
1670 - 1674 Duko Silvius  
1675 - 1682 Hermanus Wilhelmus Scheverstein +
Rixtie Buwes
van: Akkerwoude
naar: Burgwerd
1682 - 1685 Johannes Winkler van: 'kandidaat'
naar: Oudemirdum
7-6-1685 tot
15-1-1742
Jacobus Steenwijk van: 'kandidaat'
overleed toen.
1743 tot
5-6-1785
(speciekoh. 6)
Gerben Tjamkes Lantinga +
Vroukjen Wybes Synsma
---
* Sjoukjen Jans Lantinga, van 1753-1756 (achternicht)
* Regnerus Lantinga, van 1759-1761 (broer)
* Teadse de Hoop, van 1766-1767
1748: Met huis en 50 pm
1768: zonder huis op 4 pm: en 6 pm. van No. 8
--
van: Bolsward,  naar: Bosward
naar: Wons
van: Arum
1786 tot
1809
Johannes Sardor  
1809 tot 1834 Johannes Ageus Lemke +
Sjoukje Klazes Buwalda
Sjoukje overleed 1821
1835 - 1840 Willem Anthony van Meurs +
Helena Gertrud Ritz
 
1841-1847 Theodorus Coenraad Kock Beilanus van Assen +
Geertje Simons de Jong
trouwden 1846
febr. 1848 tot
nov 1851
Jan Wouter Felix +
Henriette Joanne Catharina de Mare
van: Leiden?
naar: Opheusden
1-1-1853 tot
19-12-1855
Willem Sypkens +
Aafke Jans Hofstra
van: Harderwijk
Trouwden 5-11-1853
naar: Scharnegoutum
mrt. 1858 tot
sept. 1879
Donko Jan Westerloo van: Gerkesklooster
naar: Exmorra
jan. 1880 tot
okt. 1882
Jules François Louis Auguste de Jagher +
Philippina Maria Slot
van: Gaast 
naar: IJsselmonde
1-2-1884 tot 
16-3-1891
Hendrik Cornelis Lambers +
Trijntje Dirks Noordmans
van: Rijperkerk
naar: Rijperkerk
5-9-1891 tot 
14-9-1894
Jetze Hoekstra +
Jantje Wagenaar
van: Workum
naar: Heteren
23-8-1895 tot
23-11-1896
Hendrik Aalberts van Oostrom Soede +
Maria Teves
van: Slochteren
naar: Harlingen
1-6-1898 tot
7-12-1901
Gerrit Thomas Smit +
Anna Martha Beverwijk
van: Makkum
naar: Poederoijen (Gld.)
8-10-1902 tot
30-3-1910
Anton Gerrit Frederik Smit +
Laura Cornelia Keers
van: Tjerkgaast
6-12-1910 tot
24-6-1921
Berend Dijkstra +
Janke Nauta
van: Ramsdorp
naar: Harich
1922 tot
1928
Gerrit van Hoeven +
Geertruida Cornelia Verschoof
van: Blokzijl
naar: Wons
1928 tot
21-9-1945
Teunis Kloek +
Johanna Antonia Snoep
van: Goudswaard
naar: Heemstede
1945 tot
1-12-1947
Johannes Antonie Gelderman +
Jantine Hendrica Moll
van: Badhoevedorp
naar: Urk
30-6-1948 tot
26-2-1957
Anne Jippe Visser +
Elisabeth Johanna van Caem
van: Bierum
naar: Groningen
5-11-1956 tot
7-6-1961
Willem Hoogendoorn +
Fijgina Burggraaff
van: Woerden
naar: Medemblik
11-9-1961 tot
27-10-1965
Jan Hendrik Pol +
Everdina den Dulk
van: Den Haag (gv in bev.reg.)
naar: Bergum
10-10-1966 tot
17-9-1975
Willem Lambert Speelman +
Jansje Wiegman
van: Vledder
naar: Renkum
30-1-1976 tot
6-1-1981
Gerrit Jan Ros +
Anke A. de Graaf
van: IJsselstein
naar: Brummen
29-9-1981 tot
14-5-1986
Martinus G. Pettinga +
Elizabeth Sophia Burger
van: Bunnik
naar: Doetimchem of Gaanderen
2-6-1986 tot
14-5-1986
Steffen Elgersma +
Truus M. van Til
huurder
van: Schraard
naar:Tietjerksteradiel
29-7-1986 tot
6-3-1987
Tjeerd Adema +
Hijlkje van Gosliga
van: Sneek
naar: Schraard
10-12-1987 tot
15-9-1988
Wouter L. Vogelesang +
Elisabeth van Hoving
van: Schettens, Van Osingaweg 19a
naar: Witmarsum
later te Schettens, Van Aysmastrjitte 10
18-4-1989 tot
26-7-1993
Ruud H.J. Jellema +
Gerdien Lankhuizen
van: Utrecht
naar: Goes
1994 tot
heden
Ruud  IJzerdraad +
Greetje Zanda
van:
hij: van Amsterdam

In 1839 buitengewone reparatien aan de pastorie door Jelle P. Nauta en Simon J. Zijlstra, f 697,55

In 1849 buitengewone reparatien aan de pastorie door Jelle P. Nauta en L. Bartstra, f 1186,42

In 1948 wordt de pastorie flink verbouwd. Er wordt speciaal hiervoor een collecte langs de deuren gehouden, wat f 2547,50 opbracht. De rekening van W. vd Schaaf bedroeg 6198,45. De rekening van T. Boschma uit Exmorra was f 802,42. De keuken van Bruynzeel uit Zaandam kostte 969,--.   Al met al was het een ontzettend duur jaar, reden om een extra lening af te sluiten. Zo werd van de diaconie een bedrag van 1500,-- geleend en van de Spaarbank te Bolsward 7000,--. Hierdoor kon het jaar toch nog in de plus worden gesloten......

Jaartal Eigenaar
1640 De Praedikant Ds. Fabius van wegens de Pastorije aldaer een stemme
1698 - 199? De pastorije tot Longerhouw
2005 fam. IJzerdraad