LONGERHOUW

Buren 3

1948 1934 1899 1889 1870 1845
3 9 9 11 4A
8 11a

 

 

Jaartal Gebruiker Overig
12-5-1869
tot 12-5-1871 
Marten Freerks Weerstra +
Wypkjen Tjeerds Postma
van: Wons
naar: Wons
8-5-1872 tot
12-5-1873
Jelle Jelles Nauta +
Tietje Tjittes Wiersma
Trouwden toen.
van: Schraard
naar: Schettens
12-5-1873 tot
12-5-1874
Sjerp Yemes de Jong +
Akke Rientzes Rienstra
van: Parrega
naar: Parrega
mei 1874 tot
mei 1875
Joost Sjoerds Bijlsma +
Trijntje Jentjes Boorsma
van: schip
naar: Idsegahuizen
mei 1875 tot
mei 1876
Auke  Johannes van der Meij +
Tjitske Murks Hiemstra
van: Franeker
naar: Parrega
12-5-1876 tot 
mei 1877
Pieter Sijbes Heinsma +
Jetske Pieters Dijkstra
van: Schraard
naar: nr. 18
mei 1877 tot
1-7-1885
Bauke Joh. van Abbema +
Aukje Wisses Postma
van: Witmarsum
naar: Bolsward
12-5-1887 tot
1898
Hessel Hillebrands Wesselius +
Annigje Ysbrands de Haas
van: Wons
naar: nr. 23
12-5-1898 tot
12-5-1900
Sytske van Ketel, wed. Tettero Broers van Abbema van: Schettens
naar: Schettens
12-5-1900 tot
12-5-1910
Johan Tettero van Abbema +
Hinke Wiebes Tilstra
van: Schettens, nr. 5
naar: Schettens, nr. 21
1910 tot
15-7-1927
Wiebe Martens Tilstra +
Fogeltje Annes Elgersma
van: nr. 10
Fogeltje overleed 8-8-1920
Hij overleed toen.
1928 tot
mei 1929
Hein IJ. Gietema +
Froukje F. Roefstra
van: nr. 28
naar: nr. 28
mei 1929 tot
12-12-1934
Minze Theunis de Vries +
Siementje Dirks Bakker
van : nr. 1
Siementje overleed 9-12-1932
Minze overleed 12-12-1934
Kocht deze woning uit veiling in 1928, zie adv. LC.
15-5-1933 tot
16-7-1970
Sjoerd K. Osinga +
Hinke M. de Vries
hij: van Tzum
zij dochter van Minze.
naar: Bolsward
ong. 1970 tot
ong. 1975
Jan Brandsma +
Foekje Bootsma
vakantiewoning.
naar: 'chalet'  bij Burggraaff.
25-9-1975 tot
3-6-1991
Henk van Heerden +
Hannie Mensink
van: Sneek
naar: Witmarsum
zoon Danny in 1989 naar: Buren 26
6-6-1991 tot
1-4-1993
Johannes de Oude +
Jantina J. Schuwer
van: Spanje
naar: Parrega
21-7-1993 tot
11-5-1998
Jelle Tolsma +
Roelofje Reitsma
van: Arum
naar: Wons
1998 tot
ong. 2003
Charles Edward Greatbach +
Hermanna Theodora (Nancy) Dijkstra
Charles overleed 2001
zij: naar Parrega
2003 ? tot 
heden
Martin & Gemma Vooges
----
mevr. B.J. van Loon (moeder Vooges).
Mevr. Van Loon is dec. 2009 vertrokken naar Oudemirdum.

 

nr. 11a    
1898 tot
6-6-1900
Sybren Jans Bijkersma +
Grietje Lolkes Koopmans
van: nr. 22
naar: Bolsward
12-5-1900 tot
4-11-1903
Jan Wiebrens Meyer +
Jantje Siezes Visser
van: Exmorra
naar: Bolsward
27-9-1905 tot
1907
Dirk Wiegers Bakker +
Tjitske Keimpes Boersma
hij van: Witmarsum. Trouwden 30-9-1905.
zij 5-10-1905 van Bolsward
naar: nr. 20
mei 1907 tot
9-5-1908
Jan Dokkum +
Jantje Terpstra
van: Schettens, nr. 8
naar: Warns