Lieroord (of: Leeroord)

1629.  Overeenkomst tussen Friesland en Groningen om beurtelings voor de duur van drie achtereenvolgende jaren een commandeur te benoemen.

 

Commandeur van / tot Naam Overige Provincie Link
    https://www.grensland-vestingland.nl/locaties/leerort-du

Ene Graaf Enno II liet tussen 1528 en 1540 het kasteel versterken en later werd Leerort dan ook het grootste bolwerk van de graafschap Oost-Friesland. Het militaire belang van de vesting werd bevestigd door de belangstelling vanuit de Nederlanden; conform een akkoord van de Oost-Friese burgeroorlog rond 1600, legerde Nederland in
1611 eigen soldaten in de vesting.
In 1744 werd Oost-Frieland Pruisisch, waarop het Nederlandse garnizoen de vesting verliet en het nieuwe politieke bestuur onder Friedrich de Grote de vesting na 1749 liet afbreken.
Het gebied heeft zich tot een klein vissersdorpje ontwikkeld dat het authentieke karakter bewaard heeft. Tegenwoordig zijn nog maar enkele restanten van de vesting in het landschap te herkennen. Van het kasteel dat in 1712 werd afgebroken zijn bij uitgravingen in de zomer 2012 alleen nog houten fundamenten aangetroffen. Een groot deel van de omvangrijke vondsten duiden op een luxueus leven in de graaflijke residentie. Grote hoeveelheden van dierbotten duiden waarschijnlijk op feestmalen, waar met rijk versierde messen, gouden lepels en kleurrijke wijnglazen getafeld werd. De vondsten zijn te zien in het Heimatmuseum te Leer.
(SL) 1611-1629
1627-1630
Willem Coenders van Helpen   Groningen https://www.google.nl/search?
(SL) 3-8-1629
tot 1632
Homme van Hettinga   Friesland Het Staatse Leger
(SL) 23-4-1632
tot 21-8-1635
Willem Coenders van Helpen   Groningen http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu07_01/
molh003nieu07_01_0108.php
overzicht J. van Campen
(SL) 21-8-1635
tot juni 1638
Hessel Meckema van Aylva kapitein Friesland http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu07_01/
molh003nieu07_01_0108.php
(SL) 28-6-1638 tot 11-1-1639 Willem Coenders van Helpen   Groningen http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu07_01/
molh003nieu07_01_0108.php
Overleed toen
(SL) 9-2-1639 tot
juli 1641
Eppo Hero van Rensen kapitein   Het Staatse Leger
(SL) 8-7-1641 tot
1656
Rudolf Polman kapitein  

In strijd met de overeenkomst van 1629, bleef Polman commandeur tot in 1656.

<1646 (overleed toen) Aepcke Tjaerda van Starkenborgh kapitein, later kolonel.
later commandeur van Coevorden
Groningen http://www.nazatendevries.nl/Genealogie/Nazaten
DeVriesWeb/huninga-033887-pframeset.htm?
huninga-033887-p.htm
(SL) 9-6-1656
1656, 1658, 1660, 1665, 1666
Rudolf de Sighers kapitein Goningen in 1658 zoon Hendrik er geboren
In 1660 overleed zijn luitenant Menno Tiddinga in Lieroort.
1665 Hans Lentz      
<1667? Jan van Roorda kapitein
(eerder ook commandeur Langackerschans)
Friesland

Verhaal van de Verrigtingen der Jezuieten in Friesland door Pater..

https://books.google.nl/books?id=Ea5GAAAAcAAJ&pg
=PA281&lpg=PA281&d
q=commandeur+lieroord&source=bl&ots=Gq-r6VAj1q&sig=SSUWuxDcg0XJQGYKLOGf1dB37HE&h
l=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiM2
5CzgL_ZAhXMZ1AKHceBCu8Q6AEILDAC#v=onepa
ge&q=commandeur%20lieroord&f=false

1673 Rudolf de Sighers   Groningen  
(SL) 1677 George Maurits van Inn- en Knyphausen luitenant-kolonel    
(SL) 1678
1678, 1679, 1682
Willem Allert Clant
gehuwd met Bauwina Auwema
kapitein Groningen  
1687 Johan Roorda      
1691 Dijkema     http://www.dbnl.org/tekst/_bij005193401_01/
_bij005193401_01.pdf
(SL) 1692-1697 vacant      
(SL) 1697 Wolfgang van Mom     https://groups.google.com/forum/#!topic/dutchregiments/YaXfjjmoN7k
(SL) 10-9-1698 Rempt ten Ham van Holtzappel kolonel    
1713 Petrus Matthiae kapitein    
1744 Garnizoenen verlaten de schans      

 

1663 Hans Willem baron van Aylva kolonel   LET OP: hij was toen drost van Lieroord!  (geen commandeur!)

 

 

Boven: Lieroord in 1632