Leningen Hervormde Kerkvoogdij te Longerhouw

 

Jaar Naam Geld uitgeleend Geld (terug)ontvangen
1838 B.J. van Abbema   f 300,--
1844 B.J. van Abbema f 1000,-- (4,5%)  
1844 S.B. de Witte f 1000,-- (4,5%)  
1852 D.T. de Jong   f 1000,-- 4%  (ivm koop timmerzaak)
1853 D.T. de Jong f 1000,--  
1863 Ype B. Jansen f 1000,-- (4%)  
1871 Ype B. Jansen   f 1000,--
1876 J. Jansen f 500,--  
1876 H.H. Wesselius f 300,--  
1876 D. de Jong f 400,--  
1877 J. Jansen f 1000,--  
1878 J. Jansen f 700,-- f 700,--
1878 D. de Jong   f 400,--
1879 J. Jansen   f 1500,--  (uitgestaan geld)
1880 H. Wesselius   f 300,-- (uitgezet geld)
1910 D. de Jong f 1554,-- (sept. geleend met rente) f 1500,-- (april)
1917 Notaris vd Burg   f 1000,--
1920 Notaris vd Burg f 1000,-- terugbetaald  
1924 Spaarbank Boaz f 1500,--  
1925 Spaarbank Boaz f 500,--  

 

 

Jaar Naam Effecten gekocht Geld terugontvangen
1837 Certificaat Werkelijke Schuld 5% 1033,--  
1838 Certificaat Werkelijke Schuld   1002,50
1838 Inschrijving grootboek Nat. Werk. Schuld 2,5% 1636,91  
1840 Betaald aan S.A. Zandstra een Werk. schuld 5% 500,-- 501,37  
1871 Engels-Russisch effect 4,5% 1005,--  
1878 Russisch effect   1222,96
1878 Grootboek via Ledeboer   2286,87 1/2
1878 2 'Russchen' aan Kingma 1916,70  
1880 2 Russische effecten 2084,10  
1909 Papieren ten Cate Fennema 1733,20  
1910 Kingma, vd papieren   5322,56
1910 van Wd. de Boer voor papieren   5558,50
1913 Pandbrief Friesche hyp.bank 941,56  
1914 Pandbrief van Gebr. M. Beier    
1913: er was voor f 2500 aan pandbrieven volgens jaarrekening.
1917 Pandbrieven verkocht
(ivm kopen van 't Fentje)
  4259,50

 

In 1915 waren er voor f 2500 ter waarde aan pandbrieven.