LATIJNSE WOORDEN - MATEN - GELD

actuarius  schrijver
einsen een pondemaat is 12 einsen.
cum.soc. cum socio = met zijn compagnon, medestander   cum sociis = met degenen die bij hem horen
comptoire kantoor
geinseneerd voorgesteld
possessie eigendom
goudgulden gulden van 28 stuivers
caroligulden gulden van 20 stuivers