Langackerschans (of: Nieuweschans)

Schans ontworpen door: Matthijs van Voort
Aangelegd in: 1628
 

Commandeur van / tot Naam Overige Provincie Link
1628-1631 Schelte van Aysma Kapitein Friesland Brieven met de stadhouder
1632-1635 (??) Menno Houwerda van Meckema Kapitein Friesland of Groningen? mail Jeroen Punt
1635 tot voorjaar 1636 Hessel van Aysma Kapitein Friesland Overleden voorjaar 1636?
      Groningen?  
1643 of 1645 Douwe Tjercks van Herema Kapitein Friesland http://www.walmar.nl/inscripties.asp

vindplaats: Jacobijner kerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9755

In dese kist leit het lichaem van de weldedele vr [Anna] de Rovssel is gest int iaer 164[3/5?] dochter van den weledelen heer Haio de Roussel raad ordenaris in den hove van Vrieslant en van de weledele vrov Iosynna van Bvrmania haer moedr hvysvrov van de weledelen heer Dovve van Heerrema captein en commandeur in Lang acker schans

1642, 1646 Damas van Loo Kapitein Friesland http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/dvf/dvf-0383-1918-26.pdf
http://mpaginae.atwebpages.com/GrootConsent2015.htm
      Groningen?  
1658 ? Herema   Friesland? Boek: De Nieuwe-of Langackerschans
1663, 1664 Johan (=Jan?) van Roorda Kapitein Friesland www.archieven.nl
Dit moet Jan van Roorda zijn, die kapitein was en van 1666-1672 Luitenant-Kolonel.
1706, 1712 Jacob Schaink
(gehuwd met Marrichjen Hagedoorn)
Kapitein   http://www.lidmatengroningen.nl/Nieuweschans.htm
1714, 1719 Joh. Hendriks Wichers
(geh. met Walbregh Boshuisen)
    http://www.lidmatengroningen.nl/Nieuweschans.htm
tot 1746 Richard Andreas Ludolphi Gockinga kapitein   http://www.lidmatengroningen.nl/Nieuweschans.htm
1748 Feije Sickinghe     http://www.greetsgenealogie.nl/gezinskaart-van-feijo-sickinghe-1718-1748/
vanaf 1777 baron Van Reitzenstein
geh. met mevr. Phillipine de Williet
    http://www.lidmatengroningen.nl/Nieuweschans.htm
         

 

Groot placaat en charter-boek van VrieslandVyfde deel . Vervattende de wetten, placaaten, ordonnantien, reglementen, resolutien en andere stukken, geduurende de staats-regeering op het staats-, burgerlijk en kerkelijk-bestier dier provincie gemaakt; loopende tot op den jaare 1686. Tot een vervolg op de vier eerste deelen van dit werk / [verzameld door Baron G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg], Volume 1

 

 


Caert-thresoor, 1986 nr. 3 http://www.caert-thresoor.nl/pdfs/CT05/CT05-3.pdf

 


 

Onderstaande niet zeker:

Friesland leverde volgens de regels uit 1651 (Groot Placaat) de Commandeurs van de vestigingen Langackerschans en Lieroort.
Groningen leverde de Commandeurs van de schansen te Bourtange en Bellingwolde.


boven: http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1982/1982-0365-01-0094.PDF