Langackerschans (of: Nieuweschans)

Schans ontworpen door: Matthijs van Voort
Aangelegd in: 1628
 

Commandeur van / tot Naam Overige Provincie Link
1628-1631 Schelte van Aysma Kapitein
-----------------
NB: Schelte gaf tijdelijk het commando aan Menno Houwerda van Meckema bij zijn vertrek.
Friesland Brieven met de stadhouder
1-3-1632 -
1635
Ernst van Isselmuden Kapitein
Hiervoor commandeur van de Bellingwolderschans
Groningen overzicht J. van Campen
1635 tot voorjaar 1636 Hessel van Aysma Kapitein Friesland Overleden voorjaar 1636?
broer van de 1e commandeur Schelte van Aysma
1637-(1638?) (Poppo Bockes?) van Burmania Kapitein Friesland Om de Friese periode vol te maken?
1639?-1641?
1640
Dato Alberts van Bonnema Kapitein Groningen overzicht J. van Campen
1642 Damas van Loo Kapitein Friesland trouwakte
1643 of 1645 Douwe Tjercks van Herema Kapitein Friesland http://www.walmar.nl/inscripties.asp

vindplaats: Jacobijner kerk
type: Naamplaatjes
bron: Gemeld per e-mail
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 9755

In dese kist leit het lichaem van de weldedele vr [Anna] de Rovssel is gest int iaer 164[3/5?] dochter van den weledelen heer Haio de Roussel raad ordenaris in den hove van Vrieslant en van de weledele vrov Iosynna van Bvrmania haer moedr hvysvrov van de weledelen heer Dovve van Heerrema captein en commandeur in Lang acker schans

1642, 1646 Damas van Loo Kapitein Friesland http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/dvf/dvf-0383-1918-26.pdf
http://mpaginae.atwebpages.com/GrootConsent2015.htm
1652-1655 Eppo Gockinga kapitein? Groningen? https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=36&miaet=1&micode=7-06&minr=948108&miview=inv2&milang=nl
1657-1658 Goslick van Herema   Friesland Boek: De Nieuwe-of Langackerschans
1663, 1664 (en 1665?) Johan (=Jan?) van Roorda Kapitein Friesland www.archieven.nl
Dit moet Jan van Roorda zijn, die kapitein was en van 1666-1672 Luitenant-Kolonel.
Het Staatse Leger
(SL) 5-3-1666 Feyo van Burmania majoor Friesland Het Staatse Leger
(SL) 1673 Sweer van Tamminga kolonel Groningen Het Staatse Leger
(SL) 29-7-1682 Feyo Sickinghe majoor   Het Staatse Leger
(SL) 1684 onderhorigheid van het gouvernement Coevorden      
1706, 1712 Jacob Schaink
(gehuwd met Marrichjen Hagedoorn)
Kapitein   http://www.lidmatengroningen.nl/Nieuweschans.htm
1714, 1719 Joh. Hendriks Wichers
(geh. met Walbregh Boshuisen)
    http://www.lidmatengroningen.nl/Nieuweschans.htm
tot 1746 Richard Andreas Ludolphi Gockinga (toen kolonel) kapitein   http://www.lidmatengroningen.nl/Nieuweschans.htm
1748 Feije Sickinghe     http://www.greetsgenealogie.nl/gezinskaart-van-feijo-sickinghe-1718-1748/
? Rembt Tobias van Iddekinge     volgens app J. Punt.
in 1768 R.A.L. Gockinga kolonel   Naamregister der heeren militaire officieren (google book)
vanaf 1777 baron Van Reitzenstein
geh. met mevr. Phillipine de Williet
    http://www.lidmatengroningen.nl/Nieuweschans.htm
         

 

GESCHIEDENIS VAN DE VESTING BOURTANGE

Ten aanzien van het commandement sloten beide gewesten maart 1629 nader accoord, commandement beide schansen gedurende de eerste drie jaren bij de |
Stad Groningen en Ommelanden zou zijn, gedurende volgende drie jaren Friesland enz.
Op 7 juni 1651 wijzigden zij dit aldus, dat het eerste commandement dat in de schansen Bellingwolderzijl, Bourtange, Langakkerschans en Lieroort openvallen, worden vervuld
door Friesland, het tweede door Stad en Lande

enz. 7.

 

 

 

Groot placaat en charter-boek van VrieslandVyfde deel . Vervattende de wetten, placaaten, ordonnantien, reglementen, resolutien en andere stukken, geduurende de staats-regeering op het staats-, burgerlijk en kerkelijk-bestier dier provincie gemaakt; loopende tot op den jaare 1686. Tot een vervolg op de vier eerste deelen van dit werk / [verzameld door Baron G.F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg], Volume 1

 

 


Caert-thresoor, 1986 nr. 3 http://www.caert-thresoor.nl/pdfs/CT05/CT05-3.pdf

 


 

Onderstaande niet zeker:

Friesland leverde volgens de regels uit 1651 (Groot Placaat) de Commandeurs van de vestigingen Langackerschans en Lieroort.
Groningen leverde de Commandeurs van de schansen te Bourtange en Bellingwolde.


boven: http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1982/1982-0365-01-0094.PDF

 

 

 

http://beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/115148f1-f2cd-9f66-fc56-a76b19b5b3ad