Land Schraard

 

In 1884 had de kerkvoogdij van Schraard, volgens bericht in de LC, 12H 86A, (35x 36,75).