Land Hervormde Kerkvoogdij Longerhouw


 

Naam Kad. nr.
Tjerkwerd C
Grootte PM Grootte hect. Gekocht Verkocht Verhuurd: 1640- 1832 eigendom? Pacht 1908:
Pastorie 1249       ged. in 1978 aan PEB / 1994      
schuur 1250   44 ca          
bij pastorie 1813              
buorhiem Tjerkwerd D 159 7:90            
De Kerketien 377 en 377a 9 pm 3:28:0 ha. 'geen titels van aankoop'
--------
 
1917 geruild met 299. 1908-1912 ja - ja 486,--
't Fentje / De Fenne 1017

(vroeger 325-326-327 ??)
8,5 pm 2:99:73 ha.     1908-1912
1913-1917
1918-1922 (in 3 percelen, 3,2,2 1/4)
1922-1927
1928-1932
1935
325-326-327
ja - ja
461,25
't Schar 409 8,5 pm 3:67:0 ha. 'sedert onheuglijke tijden' in 1970 geruild tegen nr. 319 en 1012 1908-1912
1913-1917
1918-1922
1922-1927
1935
1939 onbep.tijd
ja - ja 354,90
De Dooijes Vijf 405 5 pm 1:75:90 ha. 1847 Geruild in 1970 tegen Makkum C 281 1908-1912
1918-1922
1922-1927
1935
Laatst: M. Mensonides
nee 198,--
Groene Dijk 246 + Gem. Makkum C366   2:62:20 ha   verkocht 1909 niet verhuurd in 1908 nee -ja  
't Kleiland 420 4 pm. 1:48:50 ha. 'sedert onheuglijke tijden' in 1970 geruild tegen nr. 319 en 1012 1908-1912
1913-1917
1918-1922
1922-1927
1935
1939 onbep.tijd
ja - ja 225,--
De Elf 404-406 en deels 407 en 408
--------
later 404 en 1793
11 pm 4:26:30 ha. 1909   1912-1918
1918-1922 (in 2 percelen, 4, 7 6/10)
1922-1927
1928-1932
1935
1939 onbep.tijd
nee f 498,80
  nr. 1813
(erfdienstbaarheid auto Y.B. Jansen in 1926)
  17:22 ca          
Molenvijf 368 5 pm 1:77:60 ha 1909   1918-1922 bouwland
1922-1927
weiland
1925-1927
1928-1932
1935
nee  
't Eilandtje
'tuin'
360   750 m2     1922-1927
1935
1939 onbep.tijd
ja - nee  
't Kleine Fentje 301 3 8/10 pm 1:38:80 1917   1918-1922
1922-1927
1935
nee  
De Negen 299 9 pm 3:27:90 in 1917 geruild tegen 377/377a.   1918-1922 in 2 percelen (5 en 4 2/10 pm)
1922-1927
1935
nee  
  Makkum C 281 4,3 PM   in 1970 geruild met F.A. Fokkema tegen 'Doye Vijf', nr. 405   1971: A. Bosma    
  354   1680 m2
(weiland)
      ja - ja

1640: eig. stem 9
1832: eig. het dorp Longerhouw.
 
  319   5:04:25 are Sinds 1970 in bezit. Geruild met Sj. Hettinga  tegen nr. 409 en 420.   1971: 4pm M. Falkena, 10 pm M. Mensonides nee-nee  
  1012   1971 gedeelte (1:15:00) verkocht  aan Rijkswaterstaat ivm weg nee-nee  

In 1640 zaten de volgende percelen bij stem 9 van de kerkvoogdij te Longerhouw
Deze floreennr. 4 was toen 24 pondemaat, 8:82:0 hectare, en belast met 9 floreen.
Tjerkwerd C 326, 327,354, 360, 409, 420
Bron: Prekadastrale atlas Wonseradeel


In 1832 had de kerkvoogdij 12,69 hectare land.
Bron: Kadastrale atlas 1832.

246 14460 slagtedijk
325 1790 boomgaard
326 29860 weiland
327 250 weiland
350 930 kerk/kerkhof
351 620 huis/erf
352 630 pastorie/erf
377 31660 weiland
377a 1140 weiland
409 30760 weiland
420 14850 weiland
   
126950 m2

* Is 325-326-327 misschien later 1017 De Fenne geworden?
* 352 werd in 1875 nr. 1249. (ivm bijbouwing en stichting)
* 904 (hiervoor ander nummer?) werd in 1875 nr. 1250 (44 m2) -1251 (1703 m2)
 


In 1889 had de kerkvoogdij de volgende eigendommen.
Bron: 'Herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen'. Dus niet volledig?

246 1,446 slachtedijk
325 0,179 tuin
377 3,166 weiland
377a 0,114 weiland
409 3,076 weiland
420 1,485 weiland
360 0,075 tuin
903 0,025 erf
900 0,0035 huis (kostersw.)
901 0,005 huis (kostersw.)
405 1,759 weiland
1017 2,9973 weiland
1250 0,0044 schuur
1512 0,1729 weiland
1514 0,028 huis/erf
1515 0,003 huis
1516 0,011 huis/erf
   
14,5501 hectare

In 1917 werd uit 1515 en 1514, twee nieuwe nummers gemaakt: 1838 (58m2) en 1839 252m2).
1889 bericht van kadaster, dat Tjerkwerd C 1513, 80m2 groot, van de kerk is.


In april 1935 had de kerkvoogdij 19,9 hectare land.
Bron: lijst van verhuurde landerijen.

1 1,75  
2 1,83  
3 1,54  
4 1,19  
5 1,46  
6 1,47  
7 2,89  
8 1,77  
9 3,07  
10 1,48  
11 1,38  
12    
   
19,83 hectare