Kosters te Schettens

In 1830 was de schoolmeester nog koster.

1801-1826 Taeke Hayes Robijn
1 juni 1893-? Tjomme Abes Ozinga
in 1925 Abe Ulbes Ozinga
   
1966 tot 1-7-1987 Hobbe de Jong
1987 tot eind 1990 Simon de Witte
1990 tot 1992? Froukje Bosma - van der Schaaf
1992 tot 6-5-2018 Ruurd en Sita Zijlstra
6-5-2018 tot
heden
Johannes en Joukje van Abbema

 

* Kostersechtpaar De Jong krijgt in 1987 een kerkelijke onderscheiding en wandbord aangeboden.


LC 24-12-1965
Gevraagd zo mogelijk begin 1966
EEN KOSTER
in de Ned. Herv. kerk
te Schettens
Tevens concierge in het Dorpshuis aldaar. Rechtz. Herv. Werkkring in dichte nabijheid.
Nette woning aanwezig. Inlichtingen bij de heer Sj. Postma te Longerhouw


Kosters te Longerhouw

   
1968 tot heden fam. Bauke Bakker (overl. 2008) en Trijntje Bakker-Valkema

 


 

Kosters te Schraard

1940-1965 Boersma (vader van een C. Boersma)
tot 1 mei 1972 J. Bakker (Jan Bakker?)
van ...
tm 1986
Geeske van der Weide
1986
tot zomer 1999
Meinte Bosma
zomer 1999
tot maart 2014
fam. Jan Zijlstra en Akke Zijlstra- van Abbema
maart 2014 tot
december 2014
'dorpelwachters'
januari 2015 tot
heden
Sjoerd & Grietsje vd Woude

* In 1987 zijn er tijdelijk zgn. 'dorpelwachters', tijdens de kosters-vacature.