Bouwkosten kerken door de eeuwen heen

       
30-6-1580 Hallum Friese staten vorderen alle klokken op een na tbv de oorlog tegen Spanje  
1615 Beetgum epitaaf door Dirck Lieuwes en Jelle Claes 150
1629 Gerkesklooster dominee krijgt aanvulling op salaris 150
1647 Sloten nieuwe kerk 8344
1653 Beers jaar lang pustertrapen 8
1660 Makkum nieuwe kerk 20000
1683 Annaparochie 1e centraalbouwkerk van Friesland
1694 Kimswerd Tiara overleed en schonk 100 cg. voor diac. en 40 cg. voor kerk (dit zou in 2000 f. 7000 gulden zijn) 140
1700 Gerkesklooster dominee krijgt aanvulling op salaris 450
1724 Leeuwarden nieuwe orgel chr. Muller Grote Kerk 9000
1727 Beers rep. orgel (stemmen?) 5
1741 Hommerts nieuwe kerk (behalve toren) 400
1744 Heeg kerk en toren afgebroken
1748 Beers orgel uit wpl. gekocht Schwartsburg 800
1750 Beers voor bestek en tekeningen 5-5-0
1750 Beers nieuwe kraak, etc. 145
1750 Beers verfen orgel, gewelf, zolder en pijen 37
1750 Hennaard kerk afgebroken (nu klokhuis)
1757-1762 Schettens Kerk geheel vernieuwd 2020
1759 Akkrum nieuwe kerk
1763 Gaast spits op toren  
1766 Sexbierum Hinsz-orgel 3000
1771 Hartwerd kerk afgebroken  
1772 Hallum nieuwe preekstoel 725
1772 Hallum houtsnijwerk preekstoel 111
1772 Sexbierum onderhoud (stemmen orgel) 15-15-0
1775 Heeg nieuwe kerk met spitstorentje (gemetselde dakruiter)
1777 Langweer nieuwe kerk met spitstoren van 40 m1 hoog.
1781 Minnertsga fraaie tekstborden in de kerk 234
1784 Langweer nieuwe van Dam orgel
> 1785 Haskerhorne Zadeldaktoren afgebroken, vervangen door dakruiter (foto)  
1785 Arum nieuwe kerk met spitstoren
1795 Workum kerk.goederen verkocht. Dominee krijgt nu een vaste toelage 1050
1797 Wommels Tijdens de Franse overheersing werden alle dorpstorens aan de staat overgedragen. In de 2e helft v/d 19e eeuw probeerden de burgerlijke overheden v/d onderhoud af te komen. Op 1 nov. 1871 lukte dit in Wommels.  
1797 Heeg spits dakruitertje ipv koepeltje
1800 Hallum Gemeente eigenaar vd toren  
1800 Oosterend psalmbord met geschilderde engelen  
1801 Tietjerk Nieuwe spitstoren
1806 Hallum nieuwe spitstoren (zadeldak ingestort 1804) 45 m1 hoog 20000
1806 Hallum oude klok van 1388 verkocht aan Mantgum 1764
1807 Hartwerd toren afgebroken  
1817 Oppenhuizen nieuwe toren met spits (1e steen door grietman gelegd)  
1811 Hallum nieuw orgel 7400
1811 Hallum kerk restauratie 4790
1811 Hallum schoolmr. was tevens scriba vd kerkenraad  
1812 Sandfirden geleverd mat. (ged.nieuwe kerk?) 806
1812 Sandfirden verver/glasmaken in de kerk 230
1816 Schettens Afbreken oude zadeldaktoren 250
1817 Schettens Spits op kerk 1995
< 1818 Minnertsga zadeldak gebouwd, hiervoor een spits  
1819 Wolsum toren afgebroken  
1820 Hommerts Burg.gemeente laat zadeldaktoren afbreken, nu houten spits op de kerk
1822 Winsum grote restauratie 900
1827 Tirns toren afgebroken ivm slechte staat, op het dak toen een koepelvormige dakruiter geplaatst.  
1834   Afscheiding  
1834 Hallum puistertrapper per jaar 3,50
1837 Woudsend nieuwe kerk 11000
1837 Arum nieuwe kerk met huidige toren ivm brand
1837 Akkrum spits op de oude toren ipv zadeldak (PJ vd Wal) 2000
1842 Wommels Hondegat (cachet) opgeruimd. Er was nu een gemeentehuis.  
1842 Longerhouw Schoolmeester jaarsalaris (16 l.l.) 175
1840 Nijland nieuw orgel Van Gruisen 3750
1840 Nijland 3 beelden voor dit orgel 156
1840 Heeg nieuwe kerk, behalve voorste gedeelte (west.)
1840 Sinds 1840 terpafgravingen (1 hect. terpaarde goed voor 375 hect. arme grond)
1841 Sneek nieuwe doopsgezinde kerk begroot 17000
1841 Sneek nieuwe doopsgezinde kerk werkelijke kosten ! (excl. orgel/voorportaal) 30921
1842 Pingjum waterput aangelegd
1843 St. Jacobipar. nieuwe kerk 26.000
1844 Wommels nieuw orgel Radersma 2195
1851 Sexbierum Onderhoud (stemmen orgel) 16,75
1851   Burgemeesters ipv grietmannen  
1853 Winsum spits op dak vd toren (ipv zadeldak)  
1860 Jislum nieuwe kerk
1860 Goutum vloer over zerken  
1861 Beetgum nieuw orgel Van Oeckelen
1862 Beetgum Spitstoren gebouwd ipv zadeldaktoren
1862 Wommels nieuwe spitstoren  (grotendeels) 8200
1864 Terwispel nieuwe kerk gebouwd 15386
1864 Terwispel schilderwerk nieuwe kerk 130
1865 Hallum houten vloer over kerk  
1868 Wommels brandschade orgel 1757
1868 Wommels nieuwe herenbank 198
1868 Mantgum 'de tijd waarin de rijke boeren vd Friese klei graag hun welvaart toonden dmv kleding, sjezen en hiem.  
1868 Oostermeer nieuwe kerk (KT Ozinga) 16400
1869   nieuwe alg.wet op de lijkbezorging (vorige 2 waren gestrand) nu konden er houten vloeren in de kerk  
1870 Oppenhuizen ingang vd kerk in de westmuur  
1870 Hommerts Onderhandelingen met gem. Wymbr. over eigendom (f. 10,-)
1871 Ried kerk gepleisterd wit  
1871 Wommels toren opnieuw eigendom van kerk.gemeente  
1871 Goenga organist per jaar 60
1871 Goenga pustertraper per jaar 6
1873 Wommels muren bepleisterd 1265
1873 Twellegea nieuwe spitstoren  
1874 Iens  kerk uitgebreid
1875 Oostermeer nieuwe classisistische pastorie 8644
1877 Hallum Herv.gem. opnieuw eigenaar vd toren  
1877 Ouwsterhaule nieuwe muur om middeleeuwse kerk  
1877 Schingen nieuwe kerk  
1877 Hommerts nieuwe kerk gebouwd
1878 Tzummarum nieuwe spitstoren  
1878 Pingjum nieuw orgel Leichel
1879 Beers nieuw van Dam orgel 3485
1879 Beers nieuwe zolder voor orgel 486
1882 Hichtum nieuwe int.opstelling: kansel in koor ipv zuidzijde
1885 Hallum 1e verwarming  
1885 Kimswerd restaur. orgel 521
1886   doleantie  
1888 Tjerkwerd Huidige toren gebouwd (Jelmer vd Ley, timmerman) 6134
1888 Sexbierum Onderhoud (stemmen orgel) 24,50
1889 Weidum nieuw Van Dam orgel 2100
1890 Heeg Kerk verkleint a.g.v. doleantie
1890 Sneek nieuwe orgel Maarschalkerweerd Martinikerk 11500
1899 Goenga nieuw orgel  Bakker-Timmenga 1200
1900 Iens predikantenborden gemaakt (vanaf 1581)
1904 Sexbierum Onderhoud (stemmen orgel) 25
1912 Woudsend nieuwe ger. kerk 12500
1912 Kimswerd restaur. orgel 810
1912 Augsbuurt nieuwe spitstoren op kerk na instorten
1921 Sexbierum Onderhoud (stemmen orgel) 35
1922 Sexbierum nieuw Bakker-Timmenga orgel 11750
1922 Lutkewierum nieuw uurwerk + wijzerplaat 1390
19-3-1943 Hallum 2 klokken uit toren door Duitsers gehaald via L'den en H'veen in Hamburg beland. (23 jan. 1946) terug.  
1943 Gauw Klok door Duitsers gestolen  
1943 Tjerkwerd Klok door Duitsers gestolen (op 29 aug. 1946 terug)  
1943 Wetzens Klok door Duitsers gestolen  
1943 Lutkewierum klok weg (nieuwe 1950 door van Bergen uit Heiligerlee)  
1950 Augsbuurt nieuwe klok Van Bergen (43 gestolen)
1968 Lutkewierum elektrische aansluiting