Klok te Wommels

 

Op de klok te Wommels, staan de volgende namen van kerkvoogden vermeld:

Gerben Gosses, Gosse Gosses, Yme Derksen.

Hendrik Wegewart heeft mij gegoten in den stad Campen anno 1611.

 

.