Kleigrond uit Longerhouw

1848 voor het eerst?, daarna bijna elk jaar. Hieronder een enkele vermelding.

Is dit misschien uit het zgn. 'Kleiland'

1848 ....vrachten klei  
1852 Ontvangen van J delalande Cremer de somme van eenhonderd dertig guldens vijftig cent voor gegraven klei uit een perceel land 130,50
1854 Ontvangen van J. de La Lande Cremer de somma van Een honderd veertig guldens wegens verkochte klei uit het kerkeland 140,--
1860 'Ontvangen van de Heer J. de la Lande Cremer...wegens 162 vragten klei uit het kerkeland f 162,--