Onroerend Goed Kerkvoogdijen

adres gekocht verkocht bewoners
SCHETTENS      
Bittenserpaed 2 1823 1971 (2500 woning/ 738 grond) A. Veninga 
Bittenserpaed 4 1823 1971 (2500 woning/ 738 grond) D. Ozinga
van Osingaweg 56 1923 1972 (15.255,55) H. de Boer / IJ. Hiemstra
van Osingaweg 16 1842 1982? A. Hoekstra / H. de Jong
van Osingaweg 18 1842 1977 (23.500,--) S. Buma/A. Bruinsma/H. Buma
Van Osingaweg 12 1904 1975 (25.000,--) J. Spijksma
Van Osingaweg 10 <1600 1969/1970 (20.000) Schoolmeester
LONGERHOUW      
Buren 4 <1640 heden R. Abma / G. Dijkstra / B. Bakker
Buren 14 <1640 1994 R. IJzerdraad/G. Zanda
Buren 24 1851 1968 (3000) W. vd Schaaf
Buren 26 1915 1969 J. Wiersma
Buren 28 1878 1969 W. Jorritsma / R. van Bergen / G. Feenstra / F. Roefstra
(via fa. J. Feenstra verhuurd 1968)
Buren 29-31-33      
DIACONIE S-L      
Van Osingaweg 20-22-24-26