Kerkvoogden van Schettens (en later Longerhouw)  (kerkeraad)

Schettens

Sinds Administrerend kerkvoogd (Rendant) 2e kerkvoogd,
(Nieuw gestemd)
10 juni 1605 Aede Sents
12 mei 1608 Aede Sents
6 juni 1611 Sjoerd Tjerks Hoitinga
29 nov. 1613  Sjoerd Tjerks Hoitinga
3 aug. 1617 Sjoerd Tjerks Hoitinga
24 mei 1624 Sjoerd Tjerks Hoitinga
29 sept. 1629 Schelte van Aysma Hille Douwes
31 jan. 1634 Hille Douwes  Schelte van Aysma
6 mrt. 1636 Schelte van Aysma († 23 aug. 1637) Hille Douwes
3 jun. 1644 Tiempck van Osinga (wed. van Schelte van Aysma)
4 okt. 1648 Horatius van Aysma Heyn Reyners
11 apr. 1654 Horatius van Aysma Gerlof Cornelis
29 apr. 1658 Horatius van Aysma Pals Rintjes
6 sept. 1678 (Douwe Hilles Hoitinga (wed. noteert ??)
6 sept. 1678 Schelte H. van Aysma Wijbe Ulbes 
15 aug. 1683 Tjerk Arriens Meindert Hoytinga
12 jan. 1687 Meindert Douwes Hoytinga Tjalling Doekes
26 juni 1705 Meindert Douwes Hoitinga
25 mei 1706 Doye Tomas Tjerck Freerks
29 mei 1708 Meindert Douwes Hoitinga Jan Rommerts
23 juni 1709 Jan Rommerts Doye Tomas
22 juni 1710 Doye Thomas Sijbren Pyters
26 mei 1711 Sijbren Pyters Doye Thomas
17 mei 1712 Sijbren Pijters Pijter Paulus
6 juni 1713 Pijter Paulus Sijbren Pijters
22 mei 1714 Sijbren Pijters de Witte Meindert Douwes Hoitinga
22 mei 1715 Meindert Douwes Hoitinga Sijbren Pijters de Witte
14 mei 1716 Sijbren Pijters de Witte Meindert Douwes Hoitinga
18 mei 1717 Meindert Douwes Hoitinga Sijbren Pijters de Witte
7 juni 1718 Sijbren Pijters de Witte Meindert Douwes Hoitinga
25 juni 1719 Meindert Douwes Hoitinga Sijbren Pijters de Witte
1720 *Meindert D. Hoitinga overleden* 
Sijbren P. de Witte neemt adm.over
2 juni 1721 Sijbren Pieters de Witte Sipke Hijltjes
21 juni 1722 Sipke Hijltjes Sijbren Pieters de Witte
30 Mei 1723 Sijbren Pieters de Witte Tjalling Jarigs
13 aug. 1724 Tjalling Jarigs Sijbren Pieters de Witte
3 juni 1725 Sijbren Pieters de Witte Tjalling Jarigs
21 juli 1726 Tjalling Jarigs Sijbren Pieters de Witte
29 juni 1727 Sijbren Pieters de Witte Tjalling Jarigs
11 juli 1728 Tjalling Jarigs Sijbren Pieters de Witte
19 juni 1729 Sijbren Pieters de Witte Tjalling Jarigs
25 juni 1730 Tjalling Jarigs Sijbren Pieters de Witte
8 juli 1731 Sijbren Pieters de Witte  Tjomme Sibbles (Donia)
22 aug. 1734 Tjomme Sibbles (Donia) Sijbren Pieters de Witte
25 juli 1736 Sijbren Pieters de Witte Douwe Douwes Posthumus
17 aug. 1738 Douwe Douwes Posthumus Sijbren Pieters de Witte
11 sept. 1740 Sijbren Pieters de Witte Douwe Douwes Posthumus
22 juli 1742 Douwe Douwes Posthumus Sijbren Pieters de Witte
3 okt. 1745 Sijbren Pieters de Witte  Seerp Stevens Swerms
26 sept. 1747 Seerp Stevens Swerms Tjalling Jarigs
11 sept. 1752 Tjalling Jarigs Seerp Stevens. Swerms
16 juli 1754 Seerp Stevens. Swerms Tjalling Jarigs
16 dec. 1762 
beide zijn herkozen, maar niet vermeld is wie adm.kerkvoogd was
Seerp Stevens. Swerms († juni 1772) Tjalling Jarigs († 1767)
uiteindelijk wordt het gehele tijdvak tussen 1762 en 1774 in het kerkeboek in één keer verantwoord door Petrus de Kok en ds. Gerbrandus Lantinga als 'rendanten'. Zij waren hiertoe 'gelastigd'
PS: Petrus de Kok was de stiefzoon van Seerp Stevens Swerms.
21 april 1774 Sjoerd Sijbrens de Witte Sijmen Sijmens (geadjungeerd) († 22-12-1781)
23 sept. 1784 Sjoerd Sijbrens de Witte Sible Tjommes (geadjungeerd)
30 mei 1799 Bauke Sjoerds de Witte Sijmen Sijmens Baarda (geadjungeerd)
5 febr. 1813 Bauke Sjoerds de Witte Sijmen Sijmens Baarda (geadjungeerd)
24 nov. 1817 Bauke Sjoerds de Witte Sijmen Sijmens Baarda (geadjungeerd)
4 aug. 1819 (1819-1820) Bauke Sjoerds de Witte Sijmen Sijmens Baarda (geadjungeerd)
3 nov. 1821 Bauke Sjoerds de Witte Sijmen Sijmens Baarda (geadjungeerd)

 

Op 12-12-1823 gaat het 'Reglement op de administratie  der kerkelijke fondsen bij de Hervormden in Friesland' in.
Jaar Administerend kerkvoogd
1 nov. 1824 Bauke Sjoerds de Witte  Dirk Bokkes Stremler (vz) Sijmens Sijmens Baarda (secr.)
1 jan. 1826 Bauke Sjoerds de Witte Dirk Bokkes Stremler  Sijmen Sijmens Baarda 
(† 4-10-1826)
1 jan. 1827 Bauke Sjoerds de Witte Dirk Bokkes Stremler  Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1828 Bauke Sjoerds de Witte († 5-6-1828) Dirk Bokkes Stremler  Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1829 Sjoerd Baukes de Witte Dirk Bokkes Stremler Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1830 Sjoerd Baukes de Witte Dirk Bokkes Stremler Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1831 Sjoerd Baukes de Witte Dirk Bokkes Stremmeler Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1832 Sjoerd Baukes de Witte Harmen Bokkes Stremmeler Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1833 Sjoerd Baukes de Witte - Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1834 Sjoerd Baukes de Witte Douwe Jans de Boer Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1835 Sjoerd Baukes de Witte Douwe Jans de Boer Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1836 Sjoerd Baukes de Witte Douwe Jans de Boer Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1837 Sjoerd Baukes de Witte Douwe Jans de Boer Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1838 Sjoerd Baukes de Witte Douwe Jans de Boer Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1839 Sjoerd Baukes de Witte Douwe Jans de Boer Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1840 Sjoerd Baukes de Witte Douwe Jans de Boer Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1841 Sjoerd Baukes de Witte Douwe Jans de Boer Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1842 Sijmon Abes Aukema Douwe Jans de Boer Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1843 Sijmon Abes Aukema Douwe Jans de Boer Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1844 Sijmon Abes Aukema Douwe Jans de Boer Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1845 Sijmon Abes Aukema Douwe Jans de Boer Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1846 Douwe Jans de Boer Alle Jans Posthuma Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1847 Douwe Jans de Boer Gerlof A. Bruinsma Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1848 Douwe Jans de Boer Gerlof A. Bruinsma († 4-9-1847) Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1849 Douwe Jans de Boer Simon Klazes Scheepsma Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1850 Douwe Jans de Boer Simon Klazes Scheepsma Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1851 Douwe Jans de Boer Simon Klazes Scheepsma Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1852 Douwe Jans de Boer Tjeerd Douwes de Jong Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1853 Douwe Jans de Boer Tjeerd Douwes de Jong Sjoerd Theunis Hidma
1 jan. 1854 Douwe Jans de Boer Tjeerd Douwes de Jong Sjoerd Theunis Hidma 
(† 28-11-1854)
1 jan. 1855 Douwe Jans de Boer († 2-4-1856)   (Fetze Annes Elgersma als voogd over de kinderen van wijlen D.J. de Boer) Tjeerd Douwes de Jong -
1 jan. 1856 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Theunis Sjoerds Hidma
1 jan. 1857 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Theunis Sjoerds Hidma
1 jan. 1858 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Theunis Sjoerds Hidma
1 jan. 1859 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Theunis Sjoerds Hidma
1 jan. 1860 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Theunis Sjoerds Hidma
1 jan. 1861 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1862 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1863 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1864 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1865     Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1866 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1867 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1868 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1869 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1870 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1871 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1872 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1873 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1873 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1874 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte
1 jan. 1875 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Auke Sijbrens de Witte 
(†
1-4-1875)
1 jan. 1876 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Douwe Simons Scheepsma
1 jan. 1877 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Douwe Simons Scheepsma
1 jan. 1878 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Douwe Simons Scheepsma
1 jan. 1879 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Douwe Simons Scheepsma
1 jan. 1880 Tjeerd Douwes de Jong Jan Douwes de Boer Douwe Simons Scheepsma

 

NIEUW BEHEER OP KERKELIJKE GOEDEREN EN FONDSEN.    (FLOREENSTELSEL AFGESCHAFT)
Jaar Voorzitter Secretaris Administratie
2 sept.1881 Jan Douwes de Boer Douwe Simons Scheepsma Tjeerd Douwes de Jong
1 jan. 1883 Jan Douwes de Boer  Douwe Simons Scheepsma Tjeerd Douwes de Jong
1 jan. 1884 Jan Douwes de Boer Douwe Simons Scheepsma Tjeerd Douwes de Jong
1 jan. 1885 Jan Douwes de Boer Douwe Simons Scheepsma Tjeerd Douwes de Jong
1 jan. 1886 Jan Douwes de Boer Douwe Simons Scheepsma Tjeerd Douwes de Jong
1 jan. 1887 Jan Douwes de Boer Douwe Simons Scheepsma Tjeerd Douwes de Jong
1 jan. 1888 Jan Douwes de Boer Douwe Simons Scheepsma Tjeerd Douwes de Jong
1 jan. 1889 Jan Douwes de Boer Douwe Simons Scheepsma Tjeerd Douwes de Jong
DE DOLENTIE HEEFT PLAATSGEVONDEN
27 febr. 1889 Tjalling P. Spijksma Beeke W. Haanstra Tjeerd Douwes de Jong
18 mrt. 1889 Tjalling P. Spijksma Klaas J. Kooistra Tjeerd Douwes de Jong
1 jan. 1890 Beeke W. Haanstra Klaas J. Kooistra Tjeerd Douwes de Jong
1 jan. 1891 Beeke W. Haanstra Tjalling P. Spijksma Tjeerd Douwes de Jong
1 jan. 1892 Beeke W. Haanstra Tjalling P. Spijksma Tjeerd Douwes de Jong
1 jan. 1893 Haije L. Piersma Tjalling P. Spijksma Tjeerd Douwes de Jong
1 jan. 1894 Haije L. Piersma  Tjalling P. Spijksma Tjeerd Douwes de Jong 
(† 22-9-1894)
1 jan. 1895 Haije L. Piersma Tjalling P. Spijksma Melle H. van Dijk
(reeds in okt. benoemd?)
1 jan. 1896 Haije L. Piersma Tjalling P. Spijksma Melle H. van Dijk
1 jan. 1897 Haije L.  Piersma Tjalling P. Spijksma Melle H. Van Dijk
1 jan. 1898 Haije L.  Piersma Tjalling P. Spijksma Melle H. Van Dijk
1 jan. 1899 Haije L.  Piersma Tjalling P. Spijksma Melle H. Van Dijk
1 jan. 1900 Haije L.  Piersma Tjalling P. Spijksma Melle H. Van Dijk
1 jan. 1901 Haije L.  Piersma  Tjalling P. Spijksma Melle H. Van Dijk
1 jan. 1902 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma Melle H. van Dijk
1 jan. 1903 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma Melle H. van Dijk
1 jan. 1904 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma Melle H. van Dijk
1 jan. 1905 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma Melle H. van Dijk
1 jan. 1906 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma  Melle H. van Dijk
1 jan. 1907 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma Melle H. van Dijk
1 jan. 1908 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma Melle H. van Dijk
1 jan. 1909 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma Melle H. van Dijk
1 jan. 1910 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma Melle H. van Dijk
1 jan. 1911 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma Melle H. van Dijk
1 jan. 1912 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma Melle H. van Dijk
1 jan. 1913 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma Melle H. van Dijk
1 jan. 1914 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma Melle H. van Dijk
1 jan. 1915 Tjalling P. Spijksma Tjalle B. Reitsma († 21-5-1916) Melle H. van Dijk
1 jan. 1916 Tjalling P. Spijksma Douwe J. Postma Melle H. van Dijk
1 jan. 1917 Tjalling P. Spijksma Douwe J. Postma Melle H. van Dijk
1 jan. 1918 Tjalling P. Spijksma Douwe J. Postma Melle H. van Dijk
1 jan. 1919 Tjalling P. Spijksma Douwe J. Postma Melle H. van Dijk
1 jan. 1920 Tjalling P. Spijksma Douwe J. Postma Melle H. van Dijk
1 jan. 1921 Douwe J. Postma Jan S. Heeres Melle H. van Dijk
1 jan. 1922 Douwe J. Postma Jan S. Heeres Melle H. van Dijk
1 jan. 1923 Douwe J. Postma Jan S. Heeres Melle H. van Dijk
1 jan. 1924 Douwe J. Postma Jan S. Heeres Melle H. van Dijk
1 jan. 1925 Douwe J. Postma Jan S. Heeres Melle H. van Dijk
1 jan. 1926 Douwe J. Postma  Jan S. Heeres Melle H. van Dijk
1 jan. 1927 Douwe J. Postma Jan S. Heeres Melle H. van Dijk
1 jan. 1928 Douwe J. Postma Jan S. Heeres Gatse Roedema
1 jan. 1929 Douwe J. Postma Jan S. Heeres Gatse Roedema
1 jan. 1930 Douwe J. Postma Bauke Tj. Reitsma Gatse Roedema
1 jan. 1931 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1932 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1933 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1934 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1935 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1936 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1937 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1938 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1939 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1940 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1941 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1942 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1943 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1944 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1945 Douwe J. Postma Pier Tj. Spijksma († 5-3-1945) Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1945 Douwe J. Postma Jetze P. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1946 Douwe J. Postma Jetze P. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1947 Douwe J. Postma Jetze P. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1948 Douwe J. Postma Jetze P. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1949 Douwe J. Postma Jetze P. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1950 Andries S. Buma Jetze P. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1951 Andries S. Buma Jetze P. Spijksma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1952 Andries S. Buma Douwe J. Postma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1953 Andries S. Buma Douwe J. Postma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1954 Andries S. Buma Douwe J. Postma Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1955 Andries S. Buma Ane A. Lanting Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1956 Andries S. Buma Ane A. Lanting Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1957 Andries S. Buma Ane A. Lanting Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1958 Andries S. Buma Ane A. Lanting Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1959 Andries S. Buma Ane A. Lanting Bauke Tj. Reitsma
1 jan. 1960 Andries S. Buma Ane A. Lanting Nolle B. Reitsma
1 jan. 1961 Andries S. Buma Franke Gietema Nolle B. Reitsma
1 jan. 1962 Andries S. Buma Franke Gietema Nolle B. Reitsma

 

Per 1-1-1963 Schettens samen met Longerhouw  / Nu ook als ouderling-kerkvoogden !!
Jaar Gekozen Voorzitter Secretaris Administratie
1 jan. 1963 21-11-1962 Sjoerd Postma Franke Gietema Nolle Reitsma
1 jan. 1964 Sjoerd Postma Franke Gietema Nolle Reitsma
1 jan. 1965 Sjoerd Postma Franke Gietema Nolle Reitsma
1 jan. 1966 Sjoerd Postma Franke Gietema Nolle Reitsma
27-1-1967 Sjoerd Postma Franke Gietema Nolle Reitsma

 

Per 1-1-1969 Schettens-Schraard-Longerhouw !!
Jaar Gekozen Voorz. Secr. Adm.
1 jan. 1969 1-1-1969 Sjoerd. Postma Murk Falkena Franke Gietema Steffen Elgersma Harmen Alkema
1 jan. 1970 dec. 1969 Sjoerd Postma Murk Falkena Franke Gietema Steffen Elgersma Harmen Alkema
1 jan. 1971 Sjoerd Postma Murk Falkena Franke Gietema Steffen Elgersma Harmen Alkema

 

Per 1-1-1972 wordt de kerkeraad met 3 functies ingekrompen (ouderling/kerkvoogd/diaken)
Jaar Gekozen Voorz. Secr. Adm.
1 jan. 1972 24-11-1971 Jan S. Postma (vz) Harmen Alkema (secr.) Theunis Gietema (adm) Steffen Elgersma
1 jan. 1973 Jan S. Postma Harmen Alkema Theunis Gietema Steffen Elgersma
1 jan. 1974 28-11-1973 Jan S. Postma Harmen Alkema Theunis Gietema Steffen Elgersma
1 jan. 1975 Jan S. Postma Harmen Alkema Theunis Gietema Steffen Elgersma
1 jan. 1976 27-11-1975 Jan S. Postma Sjerp Heeres (scriba) Theunis Gietema Steffen Elgersma
1 jan. 1977 Jan S. Postma Sjerp Heeres (scriba) Theunis Gietema Steffen Elgersma
1 jan. 1978 8-11-1977 Sjerp Heeres (scriba) Simon D. Elzinga Theunis Gietema Folkert Boersma
1 jan. 1979 Sjerp Heeres (scriba) Simon D. Elzinga Theunis Gietema Folkert Boersma
1 jan. 1980 27-11-1979 Sjerp Heeres (scriba k.r.) Simon D. Elzinga Franke Gietema Folkert Boersma
1 jan. 1981 Sjerp Heeres (scriba) Simon D. Elzinga Franke Gietema Folkert Boersma
1 jan. 1982 24-11-1981 Sjerp Heeres (scriba) Lolke Buma Franke Gietema Folkert Boersma
1 jan. 1983 7-6-1983 Sjerp Heeres (scriba) Sietse Bosma Franke Gietema Folkert Boersma
1 jan. 1984 25-10-1983 Sjerp Heeres (scriba) Sietse Bosma Franke Gietema Folkert Boersma
1 jan. 1985 Sjerp Heeres (scriba) Sietse Bosma Franke Gietema Folkert Boersma
1 jan. 1986 6-11-1985 Sjerp Heeres Sietse Bosma Franke Gietema Jelle Reitsma
1 jan. 1987 Sjerp Heeres Sietse Bosma Franke Gietema Jelle Reitsma
1 jan. 1988 17-11-1987 Henk Veninga Arjen J. Bakker Sietse Bosma Jelle Reitsma
1 jan. 1989 Henk Veninga Arjen J. Bakker Sietse Bosma Jelle Reitsma
1 jan. 1990 16-11-1989 Henk Veninga Arjen J. Bakker Sietse Bosma Jelle Reitsma
1 jan. 1991 Henk Veninga Arjen J. Bakker Sietse Bosma Jelle Reitsma
1 jan. 1992 24-10-1991 Henk Veninga Arjen J. Bakker Sietse Bosma Jelle Reitsma
1 jan. 1993 10-12-1992 Henk Veninga Arjen J. Bakker (scriba) Siebren Buma Harm Koops

 

Per 1-7-1994 S.O.W.   (functies kloppen nog niet allemaal !)  Miv 1994 worden  verkiezingen in maart gehouden
Jaartal voorzitter Secretaris Adm.
1994 Henk Veninga Arjen J. Bakker (scriba) Folkje Feenstra (adm) Siebren Buma Jan Postma Harm Koops Klaas J. Reinsma
1995 Henk Veninga Arjen J. Bakker (scriba) Folkje Feenstra (adm) Siebren Buma Jan Postma Harm Koops Klaas J. Reinsma
28-4-1996
21-7-1996
Henk Veninga Arjen J. Bakker (scriba) Folkje Feenstra (adm) Ids Veldhuis Jan Postma Harm Koops -
1997 Arjen J. Bakker (vz) Ids Veldhuis Folkje Feenstra (adm)   Jan Postma Harm Koops -
3-5-1998 Harmen Visser Ids Veldhuis Folkje Feenstra (vz kr) Jan Heeres Jan Postma    
2-5-1999 Harmen Visser Ids Veldhuis Dries Greydanus
(penn.mr.)
Jan Heeres
(notulist kr)
Jan Postma    
14-5-2000 Harmen Visser (vz) Ids Veldhuis Dries Greydanus (penn) Jan Heeres
(scriba kr.)
Folkert de Haas    
20-5-2001 Harmen Visser (vz) Ids Veldhuis Lieuwe Feenstra Jan Heeres Folkert de Haas    
26-5-2002 Harmen Visser Jan E. Sterkenburgh Lieuwe Feenstra Jan Heeres (scriba) Haintje vd Brug    
18-5-2003 Jan Heeres Jan E. Sterkenburgh Lieuwe Feenstra vac. Haintje vd Brug  
16-5-2004 Jan Heeres Jan E. Sterkenburgh Lieuwe Feenstra Tjalle B. Reitsma Haintje vd Brug  
22-5-2005 Jan Heeres Jan E. Sterkenburgh Jelle Hibma Tjalle B. Reitsma Haintje vd Brug  
2006 Jan Heeres Jan E. Sterkenburgh Jelle Hibma Tjalle B. Reitsma Haintje vd Brug  
20-5-2007 Sietse Bosma (vz) Jan E. Sterkenburgh Jelle Hibma Tjalle B. Reitsma Haintje vd Brug
25-5-2008 Sietse Bosma (vz) Jan E. Sterkenburgh Jelle Hibma Tjalle B. Reitsma +
Geeltje vd Hoek
Haintje vd Brug
10-5-2009 André A. Buwalda (vz) Jan E. Sterkenburgh Tjalle B. Reitsma +
Geeltje vd Hoek
Jetze L. Buma Haintje vd Brug
2-5-2010 André A. Buwalda Jan Heeres Tjalle B. Reitsma +
Geeltje vd Hoek
Jetze L. Buma vac.
2011 André A. Buwalda Jan Heeres Tjalle B. Reitsma + Geeltje vd Hoek Jetze L. Buma vac.
27-5-2012 /
16-9-2012
André A. Buwalda
(tevens adm.)
Tryntsje Sterkenburgh-Reitsma Jan Heeres Jetze L Buma Rein Boersma
2013 André A. Buwalda Tryntsje Sterkenburgh-Reitsma Dries Greydanus Jan Heeres Rein Boersma
5-10-2014 André A. Buwalda Tryntsje Sterkenburgh-Reitsma Dries Greydanus Jan Heeres Rein Boersma
2015 André A. Buwalda Tryntsje Sterkenburgh-Reitsma Dries Greydanus Jan Heeres Rein Boersma
2016 André A. Buwalda Tryntsje Sterkenburgh-Reitsma Dries Greydanus Jan Heeres Rein Boersma
2017 André A. Buwalda Tryntsje Sterkenburgh-Reitsma Jan Spijksma (11-12-2016 bev.) Jan Heeres Rein Boersma
2018 André A. Buwalda Tryntsje Sterkenburgh-Reitsma Jan Spijksma Jan Heeres Rein Boersma
1-1-2019 Geestelijk één met Wons
1-1-2019 André A. Buwalda Tryntsje Sterkenburgh-Reitsma Jan Spijksma Jan Heeres Rein Boersma Sikke Tilstra Johannes de Boer

 

 

ong. 1660 Pijtter Harmens (De Witte)
1678 Pijtter Harmens (De Wtte)
1680-1718 ? Meindert Douwes Hoitinga

 

 

V.D.M. v.d.m (=verbi divini minister = dienaar des goddelijken woords)

Sinds 1962 zijn het ouderling-kerkvoogden !!

Schettens Kloppen deze wel?
ong. 1660 Pijtter Harmens (De Witte)
1678 Pijtter Harmens (De Wtte)
1680-1718 ? Meindert Douwes Hoitinga

 

 

http://home.planetinternet.be/~sintlod8/zilversmeden/Zilversmeden_Deel_2_hfst_1.htm#_ftn31

Bij het ambacht van de zilversmeden werd om de drie jaar een rekening opgemaakt door een nieuwe rendant. Hij schreef alle ontvangsten en uitgaven zorgvuldig op en berekende het saldo. Indien het saldo negatief was, moest de rendant het verlies ("lastelyck slot") bijleggen en overdragen onder uitgaven bij de volgende rendant. Het is niet duidelijk of de rendant werd vergoed voor deze administratie. In elke rekening werd wel onder uitgaven een bedrag vermeld " voor het stellen dezer rekeninge" van 4.10.0. Maar of het om de papierkosten en het betalen van de inkt gaat of om de vergoeding van de rendant is onzeker.

Het was in de achttiende eeuw gebruikelijk dat degene die de rekening opmaakte, de zogenaamde rendant,
het eventuele tekort op de rekening uit eigen middelen voorschoot. Bij een toekomstig positief saldo kreeg hij zijn voorschot weer terug. Overigens betekende dit dat alleen mensen met voldoende kapitaal een dergelijke
functie konden en ook wilden aanvaarden.

V.D.M. (=verbi divini minister = dienaar des goddelijken woords)