Kerkezathe 'in die buyrte Schettens'


Waarschijnlijk is het bij weinigen bekend maar de Hervormde kerk te Schettens bezat ooit twee boerderijen met bijbehorende landerijen; eentje op Bruindijk en degene die we nu behandelen middenin Schettens.

Zoals vaak gebeurde op de terpen in Friesland, bevond zich tegenover de kerk een boerderij die eigendom was van de kerk. De reeks pachters begint reeds in 1605, wanneer een Douwe Ulbes huurder is. Er hoort dan 48 pondematen land bij de boerderij en is bekend als 'stemnummer 14'  te Schettens.

In 1841 wordt 'betaald aan onderscheiden arbeiders wegens arbeidsloon bij het afbreken der plaats' , 76,32 gulden.

 


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl