Kerkewagen Schettens

In 1905 schaft de kerkvoogdij een nieuwe kerkewagen aan bij de firma F. Oostwoud te Franeker. Deze firma bestaat nog steeds ! Kosten waren toen fl. 370,60

E-mail dd 19-9-05.

Het is mij niet bekend wat er precies met een Kerkewagen bedoeld wordt. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om een Kerkbrik of gewoon Brik (de naam Kerkbrik komt voort uit het feit dat deze koets hoofdzakelijk werd gebruikt voor kerkbezoek). De naam Brik komt men in de toenmalige advertenties van de firma F. Oostwoud echter niet tegen en was blijkbaar in Friesland niet populair. Dit zou de reden kunnen zijn dat men het over een Kerkewagen heeft en niet over een Kerkbrik. Het type Brik werd, rond 1900 in Friesland (of mogelijk alleen in NW Friesland), een Omnibusje genoemd welke Oostwoud in 4- en 6 persoons uitvoeringen te koop had. Mogelijk was de koets van Schettens een Omnibusje waarvan bepaalde details waren aangepast waardoor het een ‘Kerkewagen’ werd. Helaas kan ik U hier geen zekerheid over verschaffen.

Misschien kan de Fryske Akademy in Leeuwarden U verder helpen maar ik heb eens ergens gelezen dat er naar Friese koetsen en rijtuigen, met hun specifieke namen en uitvoeringen, nog geen uitgebreid onderzoek is gedaan. Mocht U nog eens iets te weten komen over de- of een Kerkewagen dan hoor ik dat graag van U. Veel succes met Uw lezing.

Op de bijgaande foto staat een Omnibusje / Brik afgebeeld. De deur bij dit type rijtuig bevond zich aan de achterzijde en de zitplaatsen aan de zijkanten. De foto is in 1904 of 1905 gemaakt.

 Met vriendelijke groeten,

 Bauke Posthuma - Oostwoud Int., Franeker  0517-399226 - b.posthuma@oostwoud.com

 

.