Kerkarchieven in Wonseradeel

 

  Dorp Archieven bewaard in gemeentehuis. Uurwerk Opmerkingen
1 Allingawier 1765-1868 1. 1729
2. ong. 1875, Eijsbouts
 
2 Arum 1714-1731,
1778-1793,
1814-1824,
1841-1868
ong. 1960  
3 Breezandijk   - Nieuw dorp na maken afsluitdijk
4 Burgwerd 1794-1868 ong. 1650-1700  
5 Cornwerd 1740-1867 1913, Gebr. van Bergen  
6 Dedgum 1824-1868 ong. 1625  
7 Engwier 1824-1868 - In 1949 bij Makkum gevoegd.
8 Exmorra 1773-1868 -  
9 Ferwoude 1868 ca. 1875, S. Rodenburg  
10 Gaast 1715-1757,
1868
ca. 1875, Gebr. van Bergen  
11 Greonterp 1777-1816 - Werd in 1984 bij Wymbritseradeel gevoegd.
12 Hartwerd 1619-1868 -  
13 Hichtum 1608-1764,
1768-1798,
1824-1868
ong. 1630  
14 Hieslum 1824-1868 -  
15 Idsegahuizum 1730-1824 -  
16 Kimswerd 1828-1868 1905, A.H. van Bergen  
17 Kornwerderzand   -  
18 Lollum 1708-1868 -  
19 Longerhouw 1824-1868 ca. 1600  
20 Makkum 1805-1822 1. 1616 (kerk)
2. ca. 1625 (Waag)
 
21 Oldeklooster     In 1949 > Bolsward
22 Parrega 1749-1799,
1824-1868
ca. 1910, JF Weule  
23 Piaam 1739-1783,
1810-1868
-  
24 Pingjum 1792-1868 1916, B. Eijsbouts  
25 Schettens 1611-1774
1824-1868
1920, JF Weule  
26 Schraard 1705-1786,
1814-1868
ca. 1650  
27 Tjerkwerd 1609-1650,
1748-1868
-  
28 Ugoklooster (of: Oegeklooster)     In 1949 > Bolsward
30 Witmarsum 1623-1716,
1748-1816,
1828-1868
Elektrisch  
31 Wons 1828-1868 -  
32 Zurich 1825-1868 -  

 

* Van slechts vijf dorpen zijn de 17e eeuwse kerkeboeken bewaard gebleven.
* Van slechts vijf dorpen is het 17e eeuws torenuurwerk bewaard gebleven.