Kerk te Wons

In de Hervormde kerk te Wons hangen drie predikantenborden.
De eerste is van 1592 tot 1797
De tweede van 1797 tot 2006
De derde van 2006 tot heden

 

 

 

De preekstoel uit 1681 met de tekst:  'besprooken van Richtie Jacobs Abbema ionge dr. out 23 iaer Ao.1681'

 

Het torenuurwerk boven in de kerk, waarschijnlijk van het merk Weule.
Geleverd in 1924 door de bekende uurwerkmaker Hendrik Ypes Kramer uit Bolsward.
Kerkvoogden waren volgens het plaatje:
Broer D. Tilstra, S.S. Osinga, R.W. Weerstra