Ned. Herv. KERK DEDGUM


Op de toren een steentje waarop staat:

Den 13 Juli 1889 is deze steen
gelegd door den Adm. Kerkvoogd
H.A. HANNEMA
mede kerkvoogden waren
K. LODEWIJKS en
D.R. VAN DER WAL
allen te Dedgum

J. van Reenen te Witmarsum Architect
A.R. Posthumus te Tjerkwerd Aannemer


Dit zijn volgens mij de volgende personen:

Hantje Aukes Hannema, geb. 22-6-1849 te Parrega. Getrouwd 28-8-1879 te Wonseradeel met Antje Pieters Postma.  2e huwelijk op 10-5-1890 te Wymbritseradeel met Maria Rose Fenema Oppedijk.

Klaas Lodewijks, getrouwd te Wonseradeel op 5 Mei 1880, met Lieuwkje Walsweer.

Douwe Richolds van der Wal

-------------

Jan van Reenen, geb. 1857 te Berlikum. Getrouwd 23-5-1885 te Franekeradeel met Janke Hoefstra.

Auke Rienks Posthumus, geb. 17-3-1831 als vijfde kind van Rienk Obes Posthumus en Trijntje Ruurds Fijnjes, wonende te Tjerkwerd.  Hij trouwde waarsch. 23-6-1859 te Wonseradeel met Gerritje Johannes Nijland.

.