Kadastrale nummers  

Schettens

Nummer oud.nr. Jaartal Adres Overige
361-362-363   1909   Sjoerdtje Simons Scheepsma
370   (ong. 1901)   Kerkvoogdij S. eigenaar
371   (ong. 1901)   Kerkvoogdij S. eigenaar
382   1909   Kerkvoogdij S. eigenaar
383   1909   Van Pallandt eig.
384   1909   Van Pallandt eig.
522   (ong. 1901)   Kerkvoogdij S. eigenaar
524     Van Osingaweg 16 Kerkvoogdij S. eigenaar
525     Van Osingaweg 16 Kerkvoogdij S. eigenaar
535   1907 Verhuurd bij kerkeplaats. Kerkvoogdij S. eigenaar
656   1900 Over de brug vd kerkvoogdij te S
657   1900 Over de brug vd kerkvoogdij te S
815   1904 Van Osingaweg 12 Boerderij, 1530m2
855   1900 Bittenserpaed 6 Jan Fekkes Ybema
854   1900 ??? Jan Visser
856   1900 Bittenserpaed 8 Pierius T. van Abbema
1012   1971 Gedeelte, 1.15.00 ha, verkocht aan rijkswaterstaat.  
1025 524-525 (ong. 1901) van Osingaweg 16 Kerkvoogdij S. eigenaar
1026 524-525 (ong. 1901) van Osingaweg 16 Kerkvoogdij S. eigenaar
1027 524-525   van Osingaweg 16  
1030   1900 Bittenserpaed 12-14 Van Ger. Kerk (zie akte)
(ververij)
1162   1900 Bittenserpaed 18 Goffe A. de Vries, bakker, eig.
1163   1900   Tjalling P. van Abbema eig.
1164   (ong. 1901)   Kerkvoogdij S. eigenaar
1173   1900 Bittenserpaed 20 Tjalling P. van Abbema eig.
1174   1900 WORDT IN 1901 1204 Kerkvoogdij S. eigenaar
1188   (ong. 1901)   Kerkvoogdij S. eigenaar
1204   1901 (oud nr. 1174) Kerkvoogdij S. eigenaar, 2760 m2
1217       Kerkvoogdij S. eigenaar
1228   1904 (nieuw nr. 1261) Kerkvoogdij S. eigenaar, 2340 m2
1261 1228 1904 (oud nr. 1228) Kerkvoogdij S. eigenaar, 2340 m2
1293 976-1102-1164 1907 bij diakoniewoningen? kerkvoogdij S.
1294 976-1102-1164 1907 bij diakoniewoningen? kerkvoogdij S.
1295 1164 1907 bij diakoniewoningen? kerkvoogdij S.
1296 831-1102 1907 bij diakoniewoningen? kerkvoogdij S.
1297 831-1102 1907 bij diakoniewoningen? kerkvoogdij S.
1370   1913 Van Osingaweg 56 toen wed. P. Zijlstra
Witm. C 1545   1971 1545-1549 gezamenlijk 1.09.90 ha.
Van oudsher eigendom kerkvoogdij Schettens
Verkocht aan Rijkswaterstaat ivm weg.
Witm. C 1549   1971 Van oudsher eigendom kerkvoogdij Schettens Verkocht aan Rijkswaterstaat ivm weg.

 

Longerhouw

Nummer oud.nr. Jaartal Adres Overige
368   1909 Longerhouw, toen bij boerderij De Witte Naam: 'De Molenvijf'
404-406 en deels 407-408   1909 Longerhouw, toen bij boerderij De Witte naam: 'De elf'
408-deels   1909 Longerhouw naam: Fenne
         
         

 

Schraard

Nummer oud.nr. Jaartal Adres Overige
C 1122   1974 Schraard gedeelte, 90ca, verkocht aan mevr. Doedtje Marijke Kamstra en een gedeelte, 12ca, verkocht aan dhr. Bartholomeus Bakker.
C1122 is van oudsher van de gemeente Schraard.
         
         
         
         

 

Bunder = 1 hektare = =  10.000m2
Roede = 1 are = = 100m2
El = 1 centiare =  1 m2
Zo simpel is het dus.

Een pondemaat is een oudfriese oppervlaktemaat en beslaat o,3678 hectare (1 hectare = 10.000 M2).

Maar de Nieuwe Geest liet zich niet zomaar verdrijven door de Oude Geest, al draaide het in 1816 op een fraai compromis uit. De metrieke tiendelige maten werden ingevoerd, maar dan onder klassieke oude benamingen. Hou je vast:

duim 1 cm, ons 100 gram, palm 10 cm, pond 1000 gram, el 1 meter, bunder 10000 m2, roede 10 meter, mijl 1000 meter

Een bunder    -    10.000 m2
72 roeden    -    720 m2
40 ellen    -    40 m2

Totaal    10.762m2

De bunder is tweeslachtig geworden: oudere boeren onderscheiden de "ouw bunder" (1,3 ha) van de "nieuw bunder" (1,0 ha).