Oude kaart

Zeedijk bij Wonseradeel. Kaartnr. 13066.
vertoninge van de situatie ende verdelinge der zeedijcken van Wonseradeel op 't Suydt van Maccum met de aengelegene dorpen (..) 1659.

Kaart van de zeedijk tussen Makkum tot het Workumer Hek, geillustreerd met prospecten van een aantal dorpen in Wonseradeel.