Jan van Reenen, architect


Schettens

1877 Betaald aan J. van Reenen 'wegens het fungeren als architect van den torenbouw' 420
1889 Jan van Reenen ontwerpt het nieuwe Hervormde schoolgebouw te Schettens  
1891 Betaald aan J. van Reenen, wegens salaris als architect bij de uitvoering van verschillende werken aan de kerk (AAB orgel Schettens) 60,--
     

 

Dedgum

1889   

De nieuwe kerk is ontworpen door Jan van Reenen, de architect die de toren van Schettens en vermoedelijk ook de kerk met toren van Hemelum heeft getekend. Het is een flinke kerk met een schip van vier rondbogige venstervakken diep en een driezijdig gesloten koor. De slanke, hoge toren is opmerkelijk goed verzorgd met verlevendigende nissen in de onderste geledingen, uurwerkplaten, galmgaten en een gedetailleerde kroonlijst waarop de ingesnoerde naaldspits rust.

(bron: 419x Friesland, Peter Karstkarel)

Op de toren een steentje waarop staat:

Den 13 Juli 1889 is deze steen
gelegd door den Adm. Kerkvoogd
H.A. HANNEMA
mede kerkvoogden waren
K. LODEWIJKS en
D.R. VAN DER WAL
allen te Dedgum

J. van Reenen te Witmarsum Architect
A.R. Posthumus te Tjerkwerd Aannemer

 

 

Hemelum

1896

Het is een kruiskerk die in 1896 is gebouwd van de gele baksteen. Het westwerk is enigszins geleed, maar wel gesloten en er steekt niet een dakruiter, maar een echte, slanke toren omhoog. Deze toren met de fraaie plastische invulling van de geledingen, de uurwerkplaten en de mooi gedetailleerde kroonlijst, doet sterk denken aan die van Schettens en Dedgum. Hoewel de architect onbekend is gebleven zou het Jan van Reenen kunnen zijn. Rondboogvensters en ronde vensters in de geveltoppen van de dwarsbeuken geven het gebouw een eigen karakter.

(bron: 419x Friesland, Peter Karstkarel)

 

Tjerkwerd

Op 25-11-06 gebeld met dhr. Karstkarel, die meldde dat ook de toren van Tjerkwerd zijn ontwerp is.  Karstkarel is ge´nteresseerd in deze architect.

TOREN EN VOORGEVEL
GEBOUWD ANNO 1888

De eerste steen gelegd 1 Sept.
door de adm. Kerkv:

R.H. ZIJSLING.

Architect J. van REENEN te Witmarsum.
Aannemer J.J. van der LEIJ te Arum