Jaartallen op wijzerplaten

 

nr. plaats jaartal torenuurwerk Overige
1 Nijland 1595 Origineel niet meer aanwezig, nu mechanisch uurwerk E.e.a. volgens Sytse ten Hoeve
2 Schraard 1678 Nu elektrisch uurwerk. Origineel wordt nu gerestaureerd door de S.B.T.  
3 Bolsward 1895 ? Het stadhuis is toen gerestaureerd
4 Goutum 1737 Torenuurwerk ong. 1600 (SBT) Toren is in 1737 hersteld, zie ook gevelsteen.
5 Rottevalle 1980 ? http://www.aldefrysketsjerken.nl/kerkbeschrijvingen/R/RottevalleNH2014.pdf
6 Britsum 1610 Torenuurwerk ong. 1625 (SBT) http://www.aldefrysketsjerken.nl/kerkbeschrijvingen/B/Britsum2005.pdf
7 Oosterzee 1860 Torenuurwerk 1607 (SBT) http://www.reliplan.nl/Upload/Bestanden/529894_BTW.pdf
8 Longerhouw 1897 Torenuurwerk 1638? Nieuwe wijzerplaat ivm inslag bliksem(Hepkema)
9 Leeuwarden, Oldehove 1529/
1816?
Huidige van 1902? 1e vermelding uurwerk van 1617, vernieuwd in 1751
10 Hichtum 1878 en 1909