Historie Schettens - Longerhouw

deel 94: Nummerbewijzen (Schettens)


Vanaf 1-1-1906 (en tot 31-12-1950) werden er nummerbewijzen (kentekens) voor auto's en motorfietsen uitgereikt.  Dit moest toen aangevraagd worden bij de Commissaris van de Koningin van de provincie waar je woonde. Het nummer wat je toen kreeg behield je in principe je hele leven, ook al kocht je een ander voertuig. Vanaf 1951 veranderde dit en behield een voertuig het kenteken als je het verkocht.  Ook in onze dorpen werden kentekens aangevraagd, zoals hieronder is te zien. Leuk om te weten is dat de letter B voor Friesland staat, omdat onze provincie na Groningen (A) de tweede provincie was bij het invoeren van deze registratie.

Uit de lijst blijkt dat het vooral de inwoners met een zelfstandig beroep waren die een kenteken aanschaften. Zo was Romke van den Berg smid op de Viersprong, Meinte Buwalda was timmerman en waren Jan Bolman en Muus Feitsma predikant alhier. Daarnaast uiteraard een aantal veehouders en de bekende transportfirma De Boer.

Op de site van Tresoar.nl is e.e.a. na te lezen en de oproep is dan ook of er mensen zijn die nog foto's hebben van de (motor)-voertuigen met het kenteken erop.  Op de site staan nu foto's van Romke van den Berg en van Douwe Reinsma. 


Friese nummerbewijzen (kenteken) voor een auto/motorfiets.

Naam Woonplaats Kentekennr. Afgegeven op:
Tettero Feenstra Schettens B-456 16-3-1910
Romke van den Berg Schettens B-1043 1-12-1913
D(ouwe) Postma Schettens B-1064 1914
S(ierk?) Ybema Schettens B-2494 tussen 1-4-1919 en 1-11-1920
T(ettero?) van Abbema Schettens B-2796 tussen 1-4-1919 en 1-11-1920
Geert Bangma Schettens B-4942 17-1-1922
Lieuwe Boersma Schettens B-8609 18-2-1925
Douwe Reinsma Schettens B-10891 30-9-1926
Hermannus Nicolaas Reinsma Schettens B-12229 2-2-1928
Hieltje de Boer Schettens B-14522 2-1-1930
Jan Bolman Schettens B-16967 21-10-1931
Meinte Buwalda Schettens B-17369 22-03-1932
Pieter Veenstra Schettens B-17704 6-6-1932
Riemer Buwalda Schettens B-17982 2-8-1932
Pieter Feenstra Schettens B-17993 5-8-1932
Tjitse Lycklama a Nijeholt Schettens B-22840 7-11-1936
Muus Feitsma Schettens B-24094 19-2-1938
Hieltje de Boer Schettens B-24480 27-5-1938
Siebe Heinsma Schettens B-24793 10-8-1938
Wypke Reitsma Schettens B-25330 27-3-1939
Jan F. Ybema Schettens B-29041 14-1-1946 (overgeschr. 5-12-1947)
Fekke Ybema Schettens B-29041 5-12-1947
Johannes de Haas Schettens B-29677 20-5-1946
Jan J. Hibma Schettens B-31757 30-5-1946
firma H. de Boer en Zoon Schettens B-32931 24-12-1947

 


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: http://historie.buwalda.nl (zonder www)