Historie Schettens - Longerhouw

deel 74: Kosterswoning te Schettens


Nog steeds woont anno 2006 de koster (fam. R. Zijlstra) van de Hervormde kerk te Schettens in de woning tegenover de kerk. Deze woning werd in 1871 gebouwd in opdracht van de Kerkvoogdij te Schettens door aannemer M.R. van der Weide, die hiervoor toen 1564,12 gulden kreeg betaald. Waarschijnlijk is dit Marten Rienks van der Weide, die in Schraard woonde. Sinds de bouw van de woning heeft het een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Allereerst is nog duidelijk te zien dat in 1938 de woning is uitgebreid. Toen is namelijk het gedeelte grenzend aan het kerkpleintje erbij gebouwd. Nog steeds is dit te zien aan het verticale voegwerk.ter plekke van de uitbreiding. Hiervoor stond op deze plek het wagenhuis, waarschijnlijk bestemd voor de kerkewagen, waarmee de predikant uit Longerhouw werd gehaald. Op een oude foto is dit wagenhuis nog duidelijk te zien. Met de komst van de auto's werd uiteraard dit hok ook overbodig. 

Het nu middelste gedeelte, dus voor 1938 het rechtergedeelte van de woning, heeft sinds de bouw dienst gedaan als  vergaderplaats voor de kerkvoogden van Schettens. Ook de vergaderingen met de stemgerechtigde kiezers vonden hier plaats, dus zal het er toen best druk en rokerig zijn geweest. In 1938 werd besloten deze consistorie in te richten als woning en, zoals gemeld, een nieuw gedeelte aan de woning te bouwen, welke vanaf toen werd gebruikt als consistorie. De bouw hiervan kostte het bedrag van fl. 1071 en werd uitgevoerd door de Schettenser aannemer Ane Lanting.  Deze Ane heeft zelf ook nog even in de oude consistorie gewoond, toen hij zijn eigen huis bouwde in 1929 (van Osingaweg 34).

Notulenboek Kerkvoogden met stemgerechtigden:

Donderdag 3 November 1938
...
Voort zij even opgemerkt dat we heden avond voor 't eerst met Kerkvoogden en Stemgerechtigden bijeen waren in onze nieuwe Consistorie, en 't is onze wensch en bee dat van uit deze plaats nog menig gebed mag worden opgezonden tot den troon der Genade en dit gebouw zoo mag beantwoorden aan zijn bestemming, ook mede tot heil van onze jeugd.

Pas veel later werd ook deze consistorie bij de kosterswoning gevoegd. De kerkvoogden hadden door de samenvoeging met Longerhouw en Schraard ook de beschikking over andere vergaderlokalen gekregen. Het gaat te ver om in deze aflevering alle bewoners te vermelden, echter van 1987-1991 woonde er de kostersfamilie S. de Witte en daarvoor de kostersfamilie H. de Jong.

In 1991 verkopen de kerkvoogden van S.S.L. de kosterswoning  aan de familie Zijlstra. Tot 1995 werd het linker gedeelte nog apart bewoond (tot dan eigendom van H. Buma), echter sindsdien is het gehele object in gebruik als één woning. De woning is voor zover bekend het op één na (fam. Koers) oudste woonhuis van Schettens.

 


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl