Historie Schettens - Longerhouw

deel 73: Nog een Osinga-paneel uit kerk Schettens


In historie nr. 13 werd een houten paneel beschreven, welke in eigendom van het Fries Museum is. Op dit paneel uit 1619 bevind zich het alliantiewapen van de families Osinga-Aggama. Vorige week kwam gelukkig de mogelijkheid het paneel te fotograferen, doordat een afspraak was gemaakt met de heer Evert Kramer aldaar. Het antiekstuk was speciaal hiervoor gehaald uit Paaslo, waar het zich normaliter bevind in een grote opslagbunker. Groot was de verrassing echter toen bleek dat het hier om een ander wapenbord gaat. Mischien per vergissing, maar achteraf gelukkig was dit bord opgestuurd. Naar nu dus blijkt zijn er minimaal 2 wapenborden met Osinga wapens erop, welke beide zeer waarschijnlijk afkomstig zijn uit de Hervormde Kerk te Schettens. Ook dit bord draagt naast het wapen Van Osinga een opschrift, namelijk 'Osinga' en het jaartal in Romeinse cijfers ' M D C X X I I '  (1622). Het geheel is in kleuren uitgevoerd met houtsnijwerk.  Dit mooie paneel is op de volgende wijze beschreven door een medewerker van het Fries Museum:

Nagenoeg rechthoekig eiken gepolychromeerd plankje, waarop en relief gesneden een wapenschild waarop het wapen van Osinga. Het schild omgeven door gestileerd blad-krulwerk. Onder het schild in zwarte gotische letters: Osinga / M D C X X I I /. Het geheel maakt de indruk ergens uitgezaagd te zijn. 

In 1887 werd het stuk in eigendom verkregen, wat veel eerder is dan het andere houten paneel, die pas in 1942 werd verworven. Ook voor dit paneel geldt, dat het waarschijnlijk in eigendom was van de familie Lycklema a Nijeholt-De Kok, die als eigenaren van Osinga State, ook de herenbank in de kerk te Schettens in bezit hadden. Dit paneel van 41cm hoog en 30,5cm breed,  zou dan ook bij de nieuwbouw van de kerk in 1865 het veld hebben moeten ruimen. (zie ook historie nr. 63). In bovenvermelde beschrijving, staat ook nog dat het de indruk maakt ergens uitgezaagd te zijn. 

 


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl