Historie Schettens - Longerhouw

deel 70: familie Jansen


Op 18 januari 2005 werd Egbert Izaak Groot geboren als zoontje van onze predikant Margarithe Rianne Veen en haar man Hinne Jaan Ype Groot. Dat kleine Egbert zijn roots heeft in onze dorpen is echter niet iedereen bekend.  Hieronder een korte uitleg over zijn diepe wortels in onze dorpen. Op het mooie kerkhof van Longerhouw bevinden vele grafstenen van de familie Jansen, ook van leden die hier helemaal niet woonden, maar toch die speciale band met Longerhouw hielden. Ook een aantal broers en zusters van 'stamvader' Ype B. Jansen, vestigden zich in Longerhouw. Zo was ook broer Jaan Baukes Jansen inwoner van Longerhouw, trouwde Baukje B. Jansen in 1817 met Sijbren Baukes de Witte, boer op de boerderij waar nu fam. M. Falkena woont en trouwde zus Yebeltje in 1821 met Broer Johans van Abbema. Laatstgenoemden woonden op de boerderij naast de kerk (v/h De Schiffart). De cirkel is rond als predikante Margaritha R. Veen, die 7 oktober 2001 te Longerhouw bevestigd werd, op 4 juli 2003 trouwt met Hinne Jaan Ype Groot in de kerk van Longerhouw. Hieronder is alleen de rechte lijn aangehouden van de familie Jansen, die door zijn vele huwelijken aan vele andere Schettenser/Longerhouwster (boeren) families is gelieerd.

 

1.  Ype Baukes Jansen , geb. 6 Jan 1801,[i],[ii] (zoon van Bauke Jaans Jansen en Akke Sjerps Haitsma ) van beroep Schippersknecht, boer,[iii] ovl. 14 Okt 1887 in Wonseradeel,1,2 begraven in Longerhouw.2  Woonde te Longerhouw, op boerderij nu fam. N. Boersma. Hij liet de boerderij in 1865 bouwen (door aannemer Algera). Zie gedenksteen in dezelfde boerderij.

     Was in 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1862, 1863, 1868, 1869 ouderling v/d kerkeraad van Schettens en Longerhouw. Was van 1837-1838, 1848-1849 diaken v/d kerkeraad van Schettens-Longerhouw. Daarnaast zal hij vaak kerkvoogd zijn geweest van Longerhouw (toen nog niet samengevoegd met Schettens!). Hij trouwde met Hinke Djurres Reitsma , getrouwd 24 Jan 1824 in Wonseradeel,3,1 geb. 21 Jun 1802 in Schraard,[iv],2 (dochter van Djurre Douwes Reitsma en Hinke Reinders Tacoma ) ovl. 15 Mrt 1869,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2

                              Kinderen:

 1.                      Akke Ypes Jansen , geb. 5 Jun 1825 in Wonseradeel, Allingawier,1,2 ovl. 8 Jun 1911 in Bolsward,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2 Zij trouwde met Johannes Jacobs Zijlstra , geb. 26 Jan 1825 in Lutkewierum,2 ovl. 25 Jul 1907 in Wonseradeel, Longerhouw,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2

 2.                      Hinke Ypes Jansen geb. ___ 1827.

 3.                      Fettje Ypes Jansen geb. 7 Nov 1828.

 4.                      Bauke Ypes Jansen geb. 20 Aug 1832.

 5.                      Aukje Ypes Jansen geb. 20 Mei 1834.

 6.                      Djeurretje Ypes Jansen geb. 14 Dec 1835.

 7.                      Sjerp IJpes Jansen geb. 30 Apr 1837.

 8.                      Doutzen Ypes Jansen geb. 9 Dec 1838.

 9.                      Sybren Ypes Jansen geb. 23 Okt 1840.

 10.                      Baukjen Ypes Jansen , geb. 11 Jan 1843 in Wonseradeel.1

 11.                      Ybeltje Ypes Jansen geb. 2 Okt 1844.

 12.                      Jaan Ypes Jansen geb. 11 Mrt 1846. 

Tweede Generatie  

      Jaan Ypes Jansen , geb. 11 Mrt 1846 in Wonseradeel, Longerhouw,1,2 ovl. 16 Apr 1898 in Wonseradeel, Longerhouw,1,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2  Woonde te Longerhouw.  Hij trouwde met Duttje Johannes Hengst , getrouwd 7 Mei 1870 in Wonseradeel,1 geb. 28 Jan 1845 in Wonseradeel, Gaast,2 (dochter van Johannes Willems Hengst en Baukjen Doekles IJntema ) ovl. 11 Okt 1924 in Wonseradeel, Longerhouw,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2 

                             Kinderen:

 1.                     Hinke Jaans Jansen , geb. 12 Mei 1875 in Wonseradeel,1,2 ovl. 14 Jun 1884,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2

 2.                     Ype Bauke Jansen geb. 21 Aug 1881.

 3.                     Hinke Jaans Jansen , geb. 15 Jul 1885 in Wonseradeel, Longerhouw,1,2 ovl. 10 Sep 1912 in Enschede,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2 Zij trouwde met Jacob Veltman .

 4.                     Johannes Jansen geb. 23 Feb 1878.  

Derde Generatie  

  .  Ype Bauke Jansen , geb. 21 Aug 1881 in Wonseradeel,1 ovl. 29 Sep 1953,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2  Woonde te Longerhouw. Ype was ook eigenaar van de buur-boerderij, nu fam. M. Falkena. Hij was een rijke hereboer en had ook als eerste van het dorp een auto. Zie ook familiefoto archief uit 1921. Woonde er in 1928 nog. In 1934 woonde de fam. N. Boersma op deze boerderij. Had twintiger van de 20e eeuw de naburige boerderij erbij gekocht. Later ging Ype met zijn vrouw Lysbeth Weerstra op de zandgronden wonen in Apeldoorn. Hij trouwde met Lijsbert Weerstra , getrouwd 13 Mei 1903 in Wonseradeel,1 geb. 14 Apr 1882 in Wonseradeel,2,1 (dochter van Freerk Weerstra en Eleonora Burghgraef ) ovl. 30 Mei 1970,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2

                             Kinderen:

 1.             Jaan Ypes Jansen geb. 1 Dec 1905.

 2.             Sybren Ype Jansen , geb. 14 Jul 1908,2 ovl. 18 Dec 1985,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2  Ouders gegokt ! Hij trouwde met Sytske Burghgraef , geb. 8 Nov 1908,2 ovl. 14 Nov 1988,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2  

 3.              Freerk Johan Jansen , geb. 16 Aug 1911 in Wonseradeel, Longerhouw,2 van beroep Predikant,2 ovl. 13 Feb 1980 in Beetsterzwaag,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2 Hij trouwde met Elizabeth Stijntje Brandsma , geb. 10 Nov 1919 in Aalten,2 ovl. 24 Jan 1996 in Beetsterzwaag,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2 

Vierde Generatie 

    Jaan Ypes Jansen , geb. 1 Dec 1905 te Longerhouw,2 ovl. 17 Nov 1977 te .........,2 begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2 Hij trouwde met Grietje van der Weide , geb. 31 Jan 1906,2 ovl. 30 Mei 1992, begraven in Wonseradeel, Longerhouw.2  

                             Kinderen:

                       Elizabeth Jansen

Vijfde Generatie

    Elizabeth Jansen geb. ..... 1936 te Idsegahuizum. Zij trouwde ...... te ......  met Martinus Groot , geb. .. te Diemen.  

                             Kinderen:

                        Hinne Jaan Ype Groot .

Zesde Generatie  

    Hinne Jaan Ype Groot , geb. ..... te Eelde.  Hij trouwde 4 juli 2003 te Wonseradeel, Witmarsum met Margarithe Rianne Veen , geb. ...... te .......   (dochter van Egbert R. Veen en Hendrika Wardenier) van beroep Predikant te Schettens-Longerhouw vanaf  7 oktober 2001.

                             Kinderen:

                       Egbert Izaak Groot , geb. 18 Jan 2005 te Sneek.[i]  Internet: Tresoar, DTB.

[ii]  Grafsteen in de kerk te Longerhouw.

[iii]  E-mail van Douwe M. Bonnema dd 5-10-02 'De Boer'.

[iv]  Internet: http://members.tripod.com/~Sybrand_Bonsma/stamboom/bongen8.html.

 

 


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl