Historie Schettens - Longerhouw

deel 43: 100 jaar Buwalda's in Schettens
(nov. 2003)


Het zou me bijna zijn ontgaan, maar gelukkig zitten we nog in hetzelfde jaar. De familie Buwalda kan het eeuwfeest vieren, omdat 100 jaar terug Jan Douwes Buwalda naar Schettens verhuisde. Zijn vader, Douwe Baukes Buwalda, was nog geboren in Burgwerd, het dorp waar onze tak van Buwalda's vandaan komt. Zijn verre voorvader Reyner Jans Buwalda, erfde eind 17e eeuw Buwalda State te Tjerkwerd, waardoor hij zich Buwalda ging noemen. Deze Reyner bleef echter in Burgwerd wonen. 

Terug naar Jan Douwes; die verhuisde 12 Mei 1903 uit Ferwoude naar Schettens, staat er geschreven in het bevolkingsregister van Wonseradeel. Voor de leek een gewone datum, echter voor anderen een hele logische verhuisdatum, omdat dit 'âlde maaie' was. Op deze dag verhuisen de boerenarbeiders van de oude naar de nieuwe boer.Het zal toen druk geweest zijn op de wegen, want hele gezinnen verkasten met de inboedel naar hun nieuwe plek. Tevens was voor velen deze 'vrije dag' de mogelijkheid om te trouwen. Maar ook deze dag had een andere voorloper, namelijk 1 mei, een beetje logischer. Echter toen op 31 december 1700 Friesland overging van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender, was de eerst volgende dag 12 januari. Huur en arbeidscontracten schoven daardoor van rechtswege ook op, zodoende werd 1 mei dus 12 mei. (zie ook Historie deel 11). 

Op 'alde maaie' 1903 verhuisde melkrijder en gardenier Jan Douwes Buwalda dus naar Schettens en wel naar het boerespultsje aan het begin van dit dorp. Hier woont nog steeds zijn jongste dochter Antje. Jan Douwes was op 27 mei 1899 getrouwd met Wonser Pietje Pieters de Vries. Hun eerste zoon, (natuurlijk) Douwe genoemd, was geboren in Schraard terwijl dochter Syke in Ferwoude werd geboren. Het was zoon Pieter die de eerste Schettenser Buwalda was, geboren op 22 november 1904. Hij emigreerde echter later naar Amerika, net als de derde zoon Riemer Buwalda.  Hierna werd 'pake' Meinte hier geboren, waarvan de meeste Schettenser Buwalda's afstammen. Na hem kwam nog Bauke en de eerde genoemde Antje hier ter wereld. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en zijn er 30 Buwalda's te Schettens geboren. Momenteel wonen er 13 Buwalda's in Schettens.

1.  Jan Douwes Buwalda , geb. 5 Dec 1875, Wonseradeel, Allingawier, (zoon van Douwe Baukes Buwalda en Antje Haitsma ) van beroep Melkrijder, gardenier.  Hij trouwde Pietje Pieters de Vries , 27 Mei 1899, in Wonseradeel, geb. 15 Feb 1877, Wonseradeel, Wons, (dochter van Pieter de Vries en Syke Brandsma) ovl. 1969.  Jan overleed 19 Sep 1968, Wonseradeel, Schettens.  Verhuisden 12 Mei 1903 uit Ferwoude naar Schettens. 

                           Kinderen:

                   i        Douwe Buwalda geb. 25 Feb 1900, Wonseradeel, Schraard. Trouwde 26 mei 1926 te Wonseradeel met Tryntsje Brinkman. Overleden 23 januari 1981 te Schettens. Kinderen: Jan, Etta Gerda, Pietje Anna en Gerda Trientje.

                   ii        Syke Buwalda geb. 22 Mei 1902, Wonseradeel, Ferwoude. Trouwde 3 augustus 1927 te Wonseradeel met Bontje Algera.

                   iii       Pieter Buwalda geb. 22 Nov 1904, Wonsderadeel, Schettens. Trouwde met Bertha van Ravenhorst. Overleden in 1980 in Amerika. Kinderen: Pytje, Marie, Sedie en Jan.

                   iv       Riemer Buwalda , geb. 21 Feb 1907, Wonseradeel, Schettens. Woonde te Amerika (Hanford). Bleef vrijgezel.

                   v       Meinte Buwalda geb. 8 Jan 1911, Wonseradeel, Schettens. Trouwde 5 mei 1937 te Wonseradeel met Geertje Boerstra. Van beroep aannemer. Overleden 3 september 1994 te Harlingen. Begraven te Schettens. Kinderen: Jan, Aant, Douwe, Riemer, Hilly Aaltje en Bauke Pieter.

                   vi       Antje Buwalda , geb. 6 Mrt 1913, Wonseradeel, Schettens.  Woonde aldaar. Ongetrouwd.

                   vii       Bauke Buwalda , geb. 12 Sep 1914, Wonseradeel, Schettens, van beroep Landarbeider, overleden 28 Mei 1998, Sneek, begraven 2 Jun 1998 te Schettens.  Woonde te Schettens, samen met zijn zus Antje.


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl