Historie Schettens - Longerhouw

deel 195:  'Feestviering' uit 1913 ontdekt, deel I


 

In de afgelopen twee afleveringen zijn de twee vazen op het Schettenser orgel besproken en de namen en datums die hierop geschreven waren.
Echter het beste moet je altijd voor het laatst bewaren...

 

Alweer een paar jaar terug kwam er een goed bewaard geheim naar boven. Namelijk via een oud-inwoner van Schettens, die wist te melden dat in één vaas enige documenten zouden zitten. Dit bleek inderdaad zo te zijn, zo bleek al snel na een klim op het orgel.

 

Zeer verrassend was het dan ook om een stapeltje unieke briefjes te vinden, waarop al bijna een eeuw lang mensen hun namen hadden geschreven.
Het bleek dus een soort van gastenboek te zijn van personen met een bepaalde band met de kerk.


Topstuk blijkt het originele programma te zijn van de 'Feestviering, ter herdenking van Neerlands Honderdjarige Onafhankelijkheid' uit 1913 !

 

Het is een, hoe toepasselijk (!!), oranje papier op A5 formaat, welke aan beide zijden bedrukt is.

Dit blijkt het, tot nu toe, enigst bewaard gebleven origineel programma van deze belangrijke feestdag.

Het was toen 100 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Franse overheersing en dat werd toen groots gevierd.

Maar liefst twee dagen lang duurden de festiviteiten te Schettens en Longerhouw, namelijk op woensdag 8 en donderdag 9 oktober 1913.

 

Als bijlage bij dit programma, blijkt ook nog een handgeschreven lijst van gespeelde orgelnummers bewaard te zijn gebleven.

Waarschijnlijk is dat dan ook de reden dat het gehele setje papier nog bestaat, immers het werd bij het orgel bewaard waarop het werd gespeeld.
De lijst is op de achterkant gedateerd met 9 oktober 1913 en bevat de opmerking 'Niet wegnemen. Dit moet bewaard blijven'.

Verder bevat het een lange lijst met namen en datums.

 

Tenslotte zijn er nog twee losse papieren, allebeide met veel namen en bijbehorende datums dat ze de lijsten hadden ingevuld.

 

In de volgende afleveringen zullen we de verschillende papieren en namen verder behandelen.

 

 

 

 

 


André A. Buwalda
e-mail:
fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE:
www.andrebuwalda.nl