Historie Schettens - Longerhouw

deel 193:  Orgelvaas met opschriften I   


Dat timmerlieden vaak hun namen achterlieten tijdens hun werkzaamheden is denk ik wel bij iedereen bekend. Zodra je een (oud) huis gaat verbouwen is de kans groot dat je ergens achter een wand of plafond één of meerdere namen tegenkomt van bijvoorbeeld timmermannen of schilders.

Ook in een kerk is dit niet anders. Zo staan er in de toren bijvoorbeeld namen geschreven van leidekkers, die dus de leien op de toren vervingen.

 

Af en toe komen er ook weer tot nu toe onbekende 'handtekeningen' tevoorschijn.
Een aardige vondst was afgelopen week in de orgelvazen van gips, die op het orgel te Schettens staan.

Niet een gemakkelijke plaats om bij te komen en daardoor een goed bewaard 'geheim'.

 

Aan beide kanten van orgel staan twee identieke vazen, als versiering opgesteld. Gemaakt van gips en geschilderd, net als het gehele orgel, in een hout-imitatie kleur.

 

Het deksel zit echter los en kan er dus afgehaald worden. De binnenkant van het deksel bleek dus een aantrekkingskracht uit te oefenen.
Zo schreef als eerste Gatze Roedema op twee augustus 1892 zijn naam erop.

Wat hij gedaan heeft is niet meer te achterhalen, maar in het kerkarchief wordt melding gemaakt van de volgende uitgaaf in 1892.
'Onderhoud van Gebouwen.
1. Betaald aan K. Roedema, wegens timmerwerk quit No. 1 f 35,09 1/2

 

Het geld is dus betaald aan Keimpe Doekes Roedema, mr. timmerman te Longerhouw (nu familie Frietema).  Zoon Gatze woonde toen nog thuis en hielp (uiteraard) als timmerman mee in de zaak van zijn vader.

 

Aan de overzijde van de rand staat: 'Tjomme A. Ozinga Schettens 18 junij 1894'

In het uitgavenboek van de Hervormde kerkvoogdij staat in dat jaar vermeld:

'onderhoud gebouwen'.
1. K. Roedema, timmerwerk Kerk f 123,13

 

Tjomme Abes Ozinga (1848-1920) was timmermanknecht bij bovengenoemde Keimpe Roedema. Daarnaast, om zijn inkomen wat aan te vullen, was hij ook nog koster van deze kerk. Zijn achternaam Ozinga had hij te danken aan het feit dat zijn grootvader deze naam in 1811 aannam. Deze was eveneens Tjomme Ozinga genaamd en woonde toen op of vlakbij de voormalige Osinga State te Schettens.

 

Als derde staat erop geschreven: 'R de Jong 14 jullie 1931'.
Wie dit is heb ik (nog) niet kunnen achterhalen. Het zou hier om een timmerknecht van timmerman Ane Lanting kunnen gaan.
Die kreeg in 1931 f 12,01 gulden voor 'onderhoud gebouwen'. Lanting was timmerman te Schettens op Van Osingaweg 34 ,waar hij bovengenoemde Gatze Keimpes Roedema was opgevolgd.

 

Als laatste heeft een Tjalle Reitsma zijn naam op 7 januari 1971 vereeuwigd. Dit zou wellicht de latere motorcrosser Tjalle Reitsma kunnen zijn?

 


André A. Buwalda
e-mail:
fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE:
www.andrebuwalda.nl