Historie Schettens - Longerhouw

deel 18: Archeologie (2)


Terug naar de terpvondsten uit de terp Bittens te Schettens. Allereerst de lijst uit het vondstenboek, letterlijk overgenomen, vandaar de spelling van bepaalde woorden:

 1. Potje van geel gebakken aarde, met platten bodem, wijden buik, wijde opening op engiszins omgebogen rand; aan den rand zijn insnijdingen ter versiering aangebracht. Hoog 11.5 cm, middellijn 12 cm.
 2. Dergelijk potje zonder versiering. Hoog 9 cm, middellijn 11 cm.
 3. Vierhoekig potje van grijsgeel gebakken aarde, met eenigszins ronden bodem en rechtopstaande wanden; aan iedere hoek is een uitstek gemaakt. Hoog 5 cm, middellijn 8.5 cm.
 4. Vaasvormig potje van grijs gebakken aarde met platten bodem, eenigszins wijden buik en nauwe opening. Hoog 10.5 cm. Middellijn 8.5 cm.

  Nrs. 1 tot 4 geschenk van den heer Jhr. Mr. van Swinderen te Rijs
 5. Beenen haarnaald; Lang 0.15 M. Gevonden op een diepte van ong. 7 voet.
 6. Pot van grijs roode gebakken aarde met kleinen platten bodem, wijduitloopende buik, nauwe opening en twee oren. Hoog 23 cm; Middellijn 25.3 cm.
 7. Groote pot van zwart gebakken aarde, met kleinen platten bodem, wijden buik, zeer wijde opening, platte omgebogen rand en twee ooren. Hoog 24 cm. Middellijn 26 cm.
 8. Potje van geel en grijs gebakken aarde, met platten bodem, wijden buik, wijde opening, opstaanden rand en twee oren. Hoog 11.5 cm, Middellijn 11.8 cm.
 9. Cylindervormig potje van geel en grijs gebakken aarde. Hoog 7.3 cm, Middellijn 7.7 cm. In dit potje bevonden zich bij het vinden de hierna te noemen dertien schijfjes.
 10. Dertien gelijkvormige ronde schijfjes van gebakken aarde; uit verschillende potscherven vervaardigd.
 11. Spinsteentje van rood-geel en grijs gebakken aarde. Middellijn 3.1 cm.
 12. Dergelijk. Middellijn 3 cm.
 13. Kraal van geelgrijs gebakken aarde. Middellijn 2 cm.
 14. Bolvormig schijfje van geelgrijs gebakken aarde. Middellijn 2 cm.
 15. Stuk hertshoorn. Lang 20 cm.

  Nrs. 7-15 zijn ong. 3 jaar geleden gevonden in de vroeger reeds afgegraven terp en werden thans nog op een diepte van 1.20 M.
 16. Collectie voorheen Van Giffen no. 1581, blz. 40 en 46.
  Vrij gave, geometrische versierde pot, afgebeeld 'Friesland tot de 11e eeuw' pl. 12.1
  Hij vermeld dat de terp ten N.O. v/h dorp ligt (... bl. 10 B. 60-5-20)

De nummers 1 t/m 5 waren reeds voor 1908 in de collectie van het Fries Museum.
Nummer 6 is in 1908 in eigendom gekomen en de nummer 7 t/m 15 zitten sinds 1912 in de collectie van het Fries Museum.

[einde lijst]


Hiernaast zijn enkele andere vondsten bekend uit Schettens en omstreken.

Bovenstaande lijst van vondsten hoeft niet compleet te zijn, maar geeft wel aan wat er zoal bekend is van wat er gevonden is in Schettens. Vorige maand werd pot nr. 7 uit Bittens behandeld, maar als oudste pot uit Schettens komt pot nr. 16 van dezelfde terp de hoogste eer toe. Deze is namelijk van 500 voor Christus, nu dus 2500 jaar oud !!  


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
Homepage: www.andrebuwalda.nl