Historie Schettens - Longerhouw

deel 169: beschrijving kerk Longerhouw III


In de vorige eeuw zijn meerdere 'korte beschrijvingen' van onze kerken opgesteld, die dan meestal als kopie te koop werden aangeboden in de kerk.
Dit keer een beschrijving zonder naam of datum, welke gemaakt moet zijn in de jaren 70 of 80 van de vorige eeuw.
PS: ds. Lantens moet ds. Lantinga zijn.


LONGERHOUW

U bevindt zich thans in de Ned. Herv. kerk te Longerhouw.

Deze kerk dateert volgens de monumentenlijst uit de 13e eeuw. Van oorsprong zoals zovele, een kerk gesticht door monniken.

Longerhouw werd in de Middeleeuwen ook wel Langerhove genoemd. Volgens de overleveringen heeft dit te maken met een boerderij die nabij Bolsward staat en nog steeds de naam Longé draag.

Langerhove was toen een buiten, een hof behorende bij deze boerderij. De boerderij maakte deel uit van de kloostergemeenschap de Minderbroeders uit Bolsward en werd ook door hen bewerkt.

Vroeger liep er een pad of weg door de landerijen naar die boerderij.
Gedeeltelijk is dit nog te zien aan de verhoging in het landschap.

Longerhouw of Langerhove; de hof van Longé? We treffen de naam Longé nog steeds aan in Bolsward. Een groep flatwoningen in Bolsward draagt deze naam ook.

Zoals reeds eerder gezegd dateert de kerk uit de 13e eeuw. Door latere verbouwingen is er van het oude Godshuis jammer genoeg vrijwel niets overgebleven. In het jaar 1756 was de kerk bijna onbruikbaar door de tand des tijds. Zij werd daarom geheel ommuurd en vernieuwd, ook inwendig, zodat van het oorspronkelijke Godshuis praktisch niet anders overbleef dan de fundamenten.

Op 24 april 1757 kon de kerk weer in gebruik worden genomen. Dit gebeurde in een dienst die geleid werd door Ds. Lantens.

De preekstoel in deze kerk getuigt van een prachtig stuk houtsnijwerk. De maker of makers zijn helaas onbekend. Maar we zijn hem of hen nog steeds dankbaar voor deze nalatenschap.

In vijf panelen rondom de kansel is een beeld gegeven van het leven en werken van Christus op aarde en de lijdensweg door Hem voor ons afgelegd.

Op het eerste paneel dat zich op het deurtje bevindt ziet u een afbeelding van de geboorte van Christus in de kerstnacht.

Het tweede paneel verplaatst ons naar Golgotha, naar de kruisiging. Het derde laat ons het geopende graf zien, de wederopstanding van Christus, het vierde Zijn Hemelvaart. Het vijfde paneel drukt de uitstorting van de Heilige Geest uit.
Let u eens op het vierde paneel. Zelfs de voetafdrukken zijn uitgesneden.

Longerhouw vormt samen met Schettens en Schraard één kerkelijke gemeente. Er is één kerkeraad en één kerkvoogdij.

De pastorie staat al eeuwen lang binnen de frontieren van Longerhouw. Er zijn zo door de jaren heel wat predikanten geweest die de gemeente hebben gediend. In de kerk te Schettens zijn op een aantal borden de namen van alle predikanten vermeld.


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: www.andrebuwalda.nl