Historie Schettens - Longerhouw

deel 122: 'Dankbaar gedenken' deel XIII


In 1985 verscheen een boekwerk over de Gereformeerde Kerk van Bolsward, genaamd 'Dankbaar gedenken'. In dit goed leesbare boek van de hand van dhr. K. Jongsma, is een apart hoofdstuk gewijd aan de Gereformeerde Kerk van Schettens-Longerhouw, welke een paar decennia lang een wijk was van Gereformeerd Bolsward. Waarschijnlijk zullen een flink aantal (oud-Gereformeerden?) inwoners van onze dorpen dit boek kennen en wellicht in de boekenkast hebben.
Deze maand de laatste editie van dit interessante artikel.


HOOFDSTUK XVI

Ambtsdragers Geref. Kerk Schettens en Longerhouw

  Ouderlingen Diakenen
7 jan. 1889 A.R. Bergsma J.Y. Jansen
  P. Kurpershoek D. Scheepsma
8 febr. 1891 C. Hoek, D.d.W.  
3 jan. 1892 D. Scheepsma J.B. Jansen
1 jan. 1893 P. Kurpershoek J.Y. Jansen
1 jan. 1894 D. Scheepsma J.B. Jansen
10 jan. 1895 P. Kurpershoek P.G. Rusticus
jan. 1896 D. Scheepsma J.B. Jansen
4 jan. 1897 P.  Kurpershoek B. Feenstra
6 jan. 1898 J.Y. Jansen D.S. Bos
23 mei 1898 J.B. Jansen  
18 jan. 1899 P. Kurpershoek J. Ybema
4 jan. 1900 D. Scheepsma B. Feenstra
27 dec. 1900 G. de Vries K. Reinsma
23 mrt. 1904 D. v.d. Meulen D.d.W.  
  D. Scheepsma H. Boersma
  G. de Vries  
26 mei 1903   J. Ybema
22 jan. 1905 G. de Vries M. Kuiken
11 jan. 1906 D. Scheepsma S. van 't Zet
jan. 1907 G. de Vries L. Boersma
18 dec. 1908 J. Douma, D.d.W. W. Wiersma
  D. Scheepsma  
feb. 1909 G. de Vries K. v.d. Kooi
3 febr. 1910 J.B. Jansen K. Reinsma
1911 G. de Vries R. Kuiken
16 nov. 1911 E. Beukema, D.d.W.  
1912 J.B. Jansen H. Robijn
  D. Scheepsma  
1913   K. v.d. Kooi
1914 J.B. Jansen H. Robijn
1915 D. Scheepsma B. Feenstra
1916 J.B. Jansen K. v.d. Kooi
1917 D. Scheepsma B. Feenstra
    H. Robijn
1918 J.B. Jansen K. v.d. Kooi
1919 D. Scheepsma R. Kuiken
  J. Bolman, D.d.W.  
1920 Y.B. Jansen Jzn. R. Wybrandi
    H. Jansen
1921 J.B. Jansen  
  D. Scheepsma  
1922 D. Scheepsma K. v.d. Kooi
    G. Jansen
1923   J. Ybema
1924 J.B. Jansen J. Burghgraef
1925 D. Scheepsma Th. van Abbema
1926 Tj. Schuurmans R. Wybrandi
1927 L. Boersma J. Visser
1928 Joh. J. Hibma J.J. Burggraef
1929 Tj. Schuurmans B.J. Jansen
1930 L. Boersma F. Scheepsma
1930 L. Boersma F. Scheepsma
1931 Joh. J. Hibma C.S. Sytsma
1932 M. Postma J. Schaafsma
1933 K. Zijlstra D. Reinsma
1934 K. Scheepsma K. v.d. Kooi
1935 J. Burghgraef K. Reinsma jr.
1936 S. van Abbema J.T. van Abbema
  M. Postma  
1937 Joh. J. Hibma D. Reinsma
  M. Feitsma, D.d.W. 15 nov. 1937  
1938 F. Ybema H. Piersma
  F.D. Scheepsma  
1939 H. Pietersma U. Faber
1940 J.J. Burghgraef J.T. van Abbema
  K.R. Reinsma  
1941 F.D. Scheepsma K. v.d. Kooi
1942 D. Reinsma J.J. van Abbema
  J. van Eerden, D.d.W.  
1943 H. Pietersma Y. Ybema
1944 H.W. Pietersma D. Kooistra
1945 H.N. Boersma Jan J. Hibma
1946 D. Kooistra J. Burghgraef
1947 F.D. Scheepsma P. Boersma
1948 K. Reinsma Jan J. Hibma
1949 J.J. Burghgraef W. Reitsma
1950 H. Boersma K. Feenstra
1951 F.D. Scheepsma A. de Vries
1952 Jan J. Hibma L. Gietema
1953 H.N. Reinsma Y. Ybema
1954 H. Boersma D. v.d. Werff
1955 D. Kooistra L. Gietema
  K. Feenstra  
1956 K. Reinsma J. Leenstra
1957 Jan J. Hibma S. Visser
1958 G. Feenstra R. van Abbema
  A. de Vries  
1959 H.N. Reinsma Y. de Jong
1960 H. Boersma L. Gietema
1961 Y. Ybema R. van Abbema
1962 D. Reinsma M. Leenstra
1963 Jan J. Hibma B. Burghgraef
1964 A. de Vries J. van Abbema
1965 H. Boersma J. Feenstra
1966 K. Reinsma J.M. Buwalda
1967 Y. Ybema K.Y. Reinsma
1968 M. Leenstra J. van Abbema
  S. Burghgraef  
1969 K. Feenstra S. Woudstra
1970 Jan J. Hibma K. Reinsma
    H. Zijlstra
1971 H. Boersma  

                                                einde


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: http://historie.buwalda.nl (zonder www)