Historie Schettens - Longerhouw

deel 101: Postma pleats deel I


Afgelopen week werd de in de volksmond zo genoemde Postma pleats met de grond gelijk gemaakt. Door de bouwvallige toestand van de boerderij na jarenlange verwaarlozing kon deze grote boerderij helaas niet meer gered worden. Doordat de boerderij 14 'kowe rutsjes' had en drie spantvakken, is hier sprake van een flinke boerderij, wellicht de grootste van onze dorpen (is mij verteld..). Zo niet, dan hoor ik graag van de lezers welke boerderij nog groter is. Gelukkig is er in 1930 een nieuw voorhuis bij de boerderij gebouwd welke de slopershamer bespaard blijft omdat de nieuwste Postma bewoner hierin zijn intrek neemt. Deze woning is zeer de moeite waard en is zeker onder achitectuur gebouwd. Dit blijkt o.a. het voorname voorkomen en uit de glas in lood ramen die hier en daar zitten. Ook van binnen is de woning absoluut de moeite van het bewaren waard. Hopelijk word de architect van dit bouwwerk nog eens bekend.

In de rij gevelstenen in onze 2 dorpen kunnen we vanaf nu in ieder geval weer twee toevoegen. In de achtergevel van de woning, dus een onopvallende plaats,  bevind zich de eerste steen.

OP 7 JUNI 1930
DE EERSTE STEEN GELEGD
DOOR GEERTJE POSTMA
------------ DE JONG
GEBOREN 30 SEPTEMBER 1865
---------ALHIER----------

Meestal kreeg een kind de eervolle taak de eerste steen te leggen, echter in dit geval was het de moeder van Siek Jans Postma en Janneke Dijkstra die op 64-jarige leeftijd deze taak verrichte. Geertje de Jong, was zoals de steen vermeld, geboren op deze boerderij op 30 september 1865 als dochter van Douwe Douwes de Jong en Haebeltje Sijbrens Hannema, die hier van 1860 tot 1893 woonden. Hierna namen Jan Sieks Postma en Geertje Douwes de Jong om in 1917 naar Bolsward te verhuizen en plaats te maken voor de al eerder genoemde Siek Jans Postma. Hierna volgden nog enkele Postma's en toen Minne Postma in 2005 overleed, hadden er toen dus 112 jaar Postma's op deze boerderij gewoond.


André A. Buwalda
e-mail: fam.aabuwalda@home.nl
HOMEPAGE: http://historie.buwalda.nl (zonder www)