Historie Schettens – Longerhouw


Deel 4: De ‘Van Osinga’s’ te Schettens

Sinds mensenheugenis ligt het middenpad van de Hervormde Kerk te Schettens vol met grafstenen. Bijna iedereen weet wel dat hier de adellijke familie ‘Van Osinga’ zijn rustplaats vind. Deze familie is onlosmakelijk verbonden met het dorp Schettens al was het maar doordat de hoofdstraat in het dorp naar hun vernoemd is. Doordat de straat in het nieuwbouwplan naar Schelte van Aysma is vernoemd, zullen velen ook weten dat hij ook onder een grafsteen ligt in de kerk. Als we dus families en personen die in de kerk liggen gaan vernoemen in straatnamen, zou de volgende straatnaam logischerwijs ‘Hoitingaweg’ worden, want deze familie heeft ook een mooie zerk, tussen al het ‘Van Osinga’ schoons in, weten te bemachtigen. Daarmee hebben we het wel gehad, of er moeten nog zerken liggen onder het koor, welke doormiddel van een houten vloer, het zicht ontneemt, ook deels over de zerk van Schelte van Aysma.

Als we dan de stenen stuk voor stuk bekijken en bestuderen zien we bij de Van Osinga’s steeds terugkerende namen en is het dus duidelijk dat het hier om famieleden gaat, maar zelden werd vermeld hoe dat precies zat. Reden dus om (alweer) het Ryksargyf te bezoeken. Gelukkig is een en ander reeds uitgezocht in het verleden en bleek het mogelijk een reconstructie te maken van deze familie: een stamboom dus.

In totaal liggen er dus 6 zerken in het middenpad, dit in tegenstelling tot veel literatuur, die vaak 16 vermeld. Een schrijffout werd dus vele keren overgenomen, zonder het te verifieren.

Ik zal de nummering beginnen vanaf de ingang bij de deur.

Zerk 1:                                                                                              
Anna van Osinga, Gats van Osinga en Beets van Osinga.

Zerk 2:                                                                                               
fam. Hoitinga

Zerk 3:                                                                                               
Seerp van Osinga en Jel van Heerema

Zerk 4:                                                                                               
Jancke van Osinga en Tiempck van Humalda

Zerk 5:                                                                                               
Sibrand van Osinga en Atke van Aggema

Zerk 6:                                                                                               
Schelte van Aysma en Tiemck van Osinga

--------------------------------------------------------------------------

Seerp van Osinga (nr. 3) was de eerste Van Osinga die grietman werd van Wonseradeel en had zijn state bij Schettens. Zijn zoon Jancke van Osinga (nr. 4) volgde hem op als grietman. Jancke en zijn vrouw liggen dan ook onder de volgende steen. Na Jancke volgde de oudste zoon van hem, ook een Seerp van Osinga hem op als grietman. Helaas overleed hij op jonge leeftijd. Hij wordt vermeld op de grafsteen van zijn grootvader Seerp van Osinga. Zijn jongere broer Sijbrand van Osinga (nr. 5) volgde hem weer op. Sijbrand werd de beroemdste ‘Van Osinga’ en bekleedde dan ook hoge functies. De zerk van hem en zijn vrouw, is ook de mooiste van de serie met de 2 personen ten voeten uit afgebeeld. Zijn oudste zoon Sijds werd grietman van Doniawerstal en vinden we dan ook niet meer in Schettens terug. Wel een zuster van deze Sijds, Tjemck van Osinga, (nr. 6) die dus met Schelte van Aysma trouwde. Met dit huwelijk kwam ‘Osinga State’ dus in handen van de Van Aysma’s.  Hun grafsteen is de laatste van de serie. Tevens werd de jongste zoon van Sijbrand, Jancke van Osinga, vermeld op steen van zijn grootvader Jancke van Osinga. Hij overleed op jonge leeftijd van ong. 22 jaar. De laatste vier zerken liggen dus mooi op chronologische volgorde. Blijft over dus zerk 1.  Dit zijn alle drie kinderen van Jankce van Osinga en Tjemck van Humalda

Samenvattend zijn het dus allemaal directe familieleden van elkaar in het middenpad, behalve de Hoitinga’s. Zij waren niet van adel, maar zogenaamde ‘eigenerfden’. In die tijd kwamen huwelijken tussen deze partijen bijna niet voor. Echter de Hoitinga’s hebben de eeuwen overleefd en bestaan tot op de dag van vandaag, terwijl de Van Osinga’s net voor 1700 uitstierven met een dochter van de Sijds die naar Langweer vertrok om daar grietman te worden van Doniawerstal.

Voor vragen, opmerkingen, correcties of aanvullingen kunt U altijd contact opnemen met ondergetekende.

 

André A. Buwalda 

Tel. 532558

E-mail: fam.aabuwalda@home.nl