Historie Schettens – Longerhouw

Deel 3: Gevelsteen  ‘Scertinghe State’

Monumentale kop-hals-romp boerderij van de fam. Witteveen te Schettens aan de Van Osingaweg 1.

Tekst op de gevelsteen:

T D  de  JONG
Kleind – van

S B  de WITTE
18    9/5    57

 

Deze gegevens waren de aanleiding om het Ryksargyf te Leeuwarden weer eens te bezoeken. Uit de steen kon je de volgende gegevens halen:

1.        T.D. de Jong was een kleindochter van S.B. de Witte, dus moest de moeder van T.D. de Jong een ‘De Witte’ zijn.

2.        S.B. de Witte was dus de eigenaar op dat moment die de boerderij liet bouwen.

3.        T.D. de Jong zou geboren moeten zijn kort voor 1857, omdat het waarschijnlijk een jong kind was.

Het zoeken was dus naar een huwelijk in Wonseradeel tussen een D. De Jong en een De Witte. Gelukkig kun je in de computer snel zoeken, en  al gauw kwam het volgende huwelijk te voorschijn.

Op 9 mei 1851 trouwden te Wonseradeel Djurre Piers de Jong met Aafke Sjoerds de Witte. Djurre was toen 22 jaar en was geboren en wonende te Exmorra. Aafke was 19 jaar en geboren te Schettens.

Tot zover klopte het dus precies, maar gelukkig worden de ouders ook genoemd in een huwelijksakte. Dat waren als volgt:

Pier Pieters de Jong, boer te Exmorra en Sytske Djurres Reitsma.

Sjoerd Baukes de Witte, boer te Schettens en Tjitske Jans Hofstra.

Nu, dat dit overtuigend bewijs was het nog zoeken naar de kleindochter die de 1e steen lag. Zij moest geboren zijn na 1851. Hiervoor zijn er de 10-jaren tafels, waar alle geboortes op achternaam in staan. Als gauw trof ik Tjitske Djurres de Jong, geboren 10 april 1852 te Exmorra, met Djurre en Aafke als ouders.

Tijdens het nemen van de foto van de gevelsteen, die overigens net door dhr. Witteveen was opgeknapt, werd verteld dat  tussen 18 en 57 een J en een 5 stond. Dus dat ze 5 jaar was op dat moment. Dat lijkt aannemelijk, omdat Tjitske 5 jaar was op dat moment. Echter waarom staat de J dan boven de 5 ?


Je zou dan eerder 5 J schrijven, dus de 5 boven.
Ook  bleken Djurre en Aafke getrouwd te zijn op 9 mei 1851.

Dus de 1e steen is gelegd exact 6 jaar na het huwelijk van Djurre en Aafke op 9 mei 1857.

Dit onderzoek bleek de aanzet tot het verdere uitzoeken van de familie ‘De Witte’ en verwante families.
Dit zal echter een volgende keer aan beurt komen.


Voor vragen, opmerkingen, correcties of aanvullingen kunt U altijd contact opnemen met ondergetekende.

André A. Buwalda