Bruggen te Schettens

Het Fort

Als laatste brug heeft Schettens dan nog de brug bij de familie R. Boersma. De enigste vermelding die ik vond was bovengenoemde uitgave van 1876. Het betreft hier echter niet de naam van een brug maar de naam van de boerderij. Deze wordt al tijden 'Het Fort' genoemd. 

Volgens O. Santema in 1961: 
Reeds in het jaar 850 waren de namen Schettens en Longerhouw al bekend maar in een andere vorm. Sceddanfurti, was de naam voor Schettens. Sced betekende schut, bescherming en furti fort, waarvan nu waarschijnlijk nog de naam “’t foart” bestaat. In de 10e eeuw veranderde dit in Sceddefurti. 

Het zou heel mooi zijn om de naam 'Het Fort' op zo'n manier weer een plek te geven.

Brug 'het Fort', anno 2004 (foto L. Spijksma)