Grafzerk van Sybrand Mensonides te Schraard

Deze steen is helaas verdwenen.

Anno 1686 den 10e augustus is in den heere gerust ds Sy[brand] Mensonides out in syn 60 jaar predikant des goddelijken woorts to Schradt en leit alhier begraven