Grafzerken van Johan van Aylva [kindzerk] en N.N. van Aylva [kindzerk]

Dit is waarschijnlijk een zoontje van Epe Johans van Aylva en Auck Scheltes van Aylva.

... Epo en ... Aylva c...d... dag ...Ailw ...

... 25 octo sterf Iohan ...en