Grafzerk van Johan Epes van Aylva [verdwenen]

Deze zerk heeft ooit in de toren gelegen, maar is daar later verdwenen.

Ao 1596 d ...lys [ste]rf Iohan Aylw... zo ... Epo en Auck Ayl[va] olt 4 daegen