Grafsteen van Johan van Aylva & Epe van Aylva

Epe is een zoon van Johan van Aylva en Ulck van Scheltema. Zijn broer en zus liggen in het koor begraven.
Epe zijn ouders, Johan en Ulck, liggen dus in hetzelfde graf als hem begraven.

Ao 1567 d 26 decemb sterf d er[e]nt: Ioh[a]n A[yl]wa d vader [v] Epo v A[y]lwa

Ao 1586 d 10 iuny sterf [d]e iuffr Uwlck Schel[t]ema syn wyf

Ao 1608 de 28 ianuary sterf d [e]de[l]e i[u]ff[r]ow Au[c]k va A[y]lva ol[t] in[t] 49 iaer

Ao 1625 de 10 ianuari sterf de [e]er[e]nt[v]es[t]e Epo [va] A[y]lw[a] olt int 72 iaren

Een huismerk bij het kwartierwapen, rechtsbovenin de zerk.