Het wapenbord in de Hervormde kerk te Schraard

Tekst:

1653
Iufr: Uijlck v. Aijlva
Out 61 jaeren
obit den 18
April