De preekstoel van Schraard

De preekstoel, en wellicht ook het doophek, is gemaakt in 1633.

De tekst op het klankbord is:

LUC XI CAP: VS: XXVIII /
SALICH SY DIE GO /
DES WOORT HOOREN /
EN DAT BEWAEREN /
ANNO 1633