De klok te Schraard

Gegoten in 1603 door Willem Wegewaert.

Geklanck der klocken hoort men veer
Overst 't gebodt godes klinckt noch meer
die kinder van Willem Wegewart hebt mi gegoten to Deventer Anno 1603