Jaartallen
Hervormde kerk te Schraard

ong. 1150
Kerk gebouwd

ong. 1400
De kerk is opgeknapt

1414
Het bloedwonder van Schraard

1524
Kerk afgebrand door blikseminslag

1603
Klok geplaatst, gegoten door Willem Wegewart te Deventer.

1633
Preekstoel met klankbord geplaatst. Jaartal staat op klankbord.

1653
Wapenbord geplaatst van Uijlck van Aylva.

1678
Wijzerplaten geplaatst en wellicht het uurwerk.

1695
Tjaard van Aylva liet interieurstukken vervaardigen, waaronder de lambrizering, doophek en banken, 'de Aylvabank'?.

1732
De oude zonnewijzer van de Hichtumer kerk overgenomen voor 45:10 car.guldens. (toen was Jacob Reitsma kerkvoogd)
(in 1684 had mr. Piebe Wiaerda 30:12:0 cg ontvangen voor 't schilderen en vergulden der sonnewijser' van de Hichtumer kerkvoogdij diezelfde Piebe kreeg overigens van dezelfde in 1680 294:14 cg voor 'van de orgel en kerck te schilderen, verwen en vergulden'.)

1826
Nieuwe avondmaalskan

1857
Aanbesteden van 'bevloeren en begrinden' van de weg van Schraard naar Longerhouw, door de gem. Wonseradeel

1881
Kerkvoogden dragen de administratie over aan de Kerk.gemeenschap

1900
Klimop geplant tegen toren

1911
Orgel geplaatst

1913
Twee grafkelders Van Aylva geopend, die zich op drie meter diepte bevonden.

1930
Verbouw van het schoolgebouw (arch. H. Feddema/A.J. Feddema te L'den)

1932
het Vermeulen orgel wordt gereviseerd door Bakker & Timmernga

1943
Klok uit de toren geroofd, echter in 1945 teruggekeerd met andere klepel.

1954
Restauratie begonnen van het interieur. Grafstenen gevonden 'chirurgein'  en predikant Mensonides.

1960?
Orgel Schraard aangepast en enige pijpen ingekort? (tekst bij rest. 2016 gevonden op orgel)

1966-1969
Vervolg restauratie onder leiding van de Leeuwarder architect Andries Baart, nu de buitenkant van de kerk
- Klimop verwijderd, leien op dak, gewelf vernieuwd en geschilderd in grijsgroen, binnen gestukadoord, nissen gevonden, voorportaal grijsgroen, doopvont toegevoegd, avondmaalstafel toegevoegd, 3 koperen kaarsekronen aangebracht, gasverwarming aangebracht

30 mei 1968
Gereformeerd Schaard gaat combinatie aan met Gereformeerd Witmarsum.
Schraard wil kerkgebouw gaan gebruiken voor verenigingswerk en de consistorie verkopen.

ong. 1970
Nieuw elektrisch uurwerk in de toren.

1 juli 1972
Fusie Gereformeerd Schaard en Gereformeerd Witmarsum

1978
Kerk heeft 65m2 grond aan de Smidstraat overgedragen aan de gemeente. In 1988 wordt dit uitgevoerd? (zie notulen)

1984
* School komt leeg te staan
* Nieuwe vloerbedekking in consistorie.

1985
Dhr. S. Heeres c.a. lanceert plan om via een stichting de voormalige school, als dorpshuis om te bouwen.

1986
- Akkoord om schoolgebouw te verkopen.
- Gereformeerd kerkgebouw wordt verkocht aan T. Adema te Longerhouw als woonbestemming.

1987
mei, opening Dorpshuis De Utwyk

1988
* Waterschap "De Schraarder polder" is opgeheven en is opgegaan in het 'Marnelan'. De administrateur ontvangt nog f 35,85.
* Kerkvoogdij koopt 'tafeltje en stuk tapijt' van mevr. Brinksma, voor bevestigingen van huwelijken in de kerk te Schraard.
* Schraard wordt beschermd dorpsgezicht.

1989
Nieuwe gevelkachels
Plan voor restauratie toren gemaakt en ingediend bij de gemeente.

1990
Scherm rond toren geplaatst.
De kerk is officieel een monument geworden en heeft een blauw-wit schildje gekregen ter herkenning.

1993
Restauratie toren

2003
Kerk en kerkhofmuur gerestaureerd voor ong. 220.000,-- euro.

2013
Gordijnen in de kerk vernieuwd

juni 2014
Restauratie toren e.d.

Begin 2016
Grote onderhoudsbeurt orgel \

2017, 15 januari
Orgelconert Theo Jellema