Hervormde kerk van Schettens

1756-1762
Kerk bijna geheel vernieuwd

1747 Nog aen Gerrit Sjoerd tot Bolswart weegens opperloon aen de tooren daegs voor veertien st: 16-2-0
1747 Den 10 September heeft de rendant betaald aen Watse Piers inverminderinge van sijn arbeijdsloon of opperen aen de kerk en tooren de somma van 25-0-0
1747 Den 24 September aen Douwe D:  Postema Mr. Timmerman tot Schettens betaald voor sijn arbeijdsloon aen Tooren 50-19-8
     
1758, 6 maart Aen H. Hardenberg betaald twalif guld: achtien st: wegen de oude kerk te Schettens te meten, en in tekening te breengen, en een tekening van een niuwe kerk gemaakt, dus 12-18-0