Het oude urinoir te Schettens

In Schettens stond tot 2016 een origineel ijzeren urinoir, bevestigd tegen de noordmuur van de toren van de Hervormde kerk.
Helaas bleek deze bij de restauratie van 2015 grotendeels verroest, waardoor deze niet hersteld kon worden.

Momenteel word er een vervangend exemplaar gezocht.