Stempels van de Herv. Gemeente te Schettens

 

Kerkvoogdij
der
Neder. Herv. Gemeente
te
Schettens