Tekening Herv. kerk te Schettens
door J. Stellingwerf, 1722.

 

Een romaanse kerk, getekend vanaf de zuidkant. Het schip bestaat uit 5 traveen, met in de eerste de ingangspartij. Daarboven bevindt zich een nisje, misschien ooit gevuld geweest met een heiligenbeeld?

Naast de ingang bevinden zich 4 tamelijk hoge rondboogvensters met tussen het 2e en 3e een steunbeer. Het koor zou halfrond gesloten kunnen zijn. Op het dak van het schip bevind zich zo te zien een weerhaan, die 10 jaar later vervangen zal worden door een windvaantje (1732)

De toren bestaat uit twee geledingen, waarvan de eerste reikt tot ongeveer halverwege het dak van het schip. Aan de zuidzijde van de toren is een smal venster gemaakt. In de 2e geleding bevinden zich aan de zichtbare kanten 2 galmgaten. De toren wordt bekroond door een fraaie zadeldak. Daarop is ook een weerhaan aangebracht.